Přejít k obsahu


Function sample of an optimized desuperheater

Citace:
VOLENA, J. ., MASTEK, P. ., MATAS, R. . Function sample of an optimized desuperheater. 2019.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Function sample of an optimized desuperheater
Rok vydání: 2019
Název zdroje: G-Team a.s.
Autoři: Josef Volena , Petr Mastek , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Byl vyroben funkční vzorek optimalizovaného směšovacího chladiče páry. Jde o chladič s boční vířivou rozstřikovací tryskou s pružinou. Návrh trysek a chladiče byl analyzován pomocí CFD simulací pro různé provozní režimy. Dále byla konstrukce optimalizována a výsledkem je modifikované technické řešení ověřené na zkušebně.
Abstrakt EN: A functional sample of an optimized desuperheater was produced. It is the desuperheater with side swirl nozzles. Nozzle and cooler design was analyzed by CFD simulations for different operating modes. Furthermore, the construction has been optimized and the result is a modified technical solution verified at the test room.
Klíčová slova

Zpět

Patička