Přejít k obsahu


Simulace vícefázového proudění v potrubním systému projektu 635

Citace:
KŮS, M.., KŇOUREK, J.., MATAS, R.. Simulace vícefázového proudění v potrubním systému projektu 635. ČEZ, a.s., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multiphase flow simulations in the ducting system for project 635
Rok vydání: 2019
Název zdroje: ČEZ, a.s.
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Michal Kůs Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D.
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je analýza stacionárního proudění v potrubním systému projektu 635 včetně analýzy chování rozptýlené tuhé fáze. Výsledkem jsou návrhy na modifikace geometrie za účelem eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the analysis of the steady flow in the ducting for the system 635. Also, the analysis of the dispersed solid phase are included. The proposals to the geometry modifications are presented in order to equalize the flow andeliminate unwanted flow phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička