Přejít k obsahu


Analýza vícefázového proudového pole 394

Citace:
KŇOUREK, J.., MATAS, R.., NOVÁK, M.. Analýza vícefázového proudového pole 394. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the multiphase field flow 394
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Ing. Jindřich Kňourek Ph.D. , Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Martin Novák
Abstrakt CZ: Náplní zakázky je analýza stacionárního proudění v systému 394 včetně analýzy výsledků a proudových polí a včetně analýzy chování pevných částic v oblasti. Výsledkem jsou návrhy na modifikace geometrie oblasti za účelem eliminace nežádoucích jevů v systému.
Abstrakt EN: The work deals with the analysis of the steady flow in the system 394. The analysis of the flow fields and analysis of the inert particles behavior in the domain are included. The proposals to the geometry modifications are presented in order to equalize the flow and eliminate unwanted flow phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička