Přejít k obsahu


A comparative analysis of four implants used to treat a supracondylar periprosthetic fracture of ostheoporotic femur

Citace:
JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. A comparative analysis of four implants used to treat a supracondylar periprosthetic fracture of ostheoporotic femur. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 80-81. ISBN: 978-80-261-0889-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A comparative analysis of four implants used to treat a supracondylar periprosthetic fracture of ostheoporotic femur
Rok vydání: 2019
Místo konání: Srní
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , MUDr. Tomáš Malotín , Prof. Ing. Jiří Křen CSc. , Ing. Petr Votápek Ph.D. , Ing. Libor Lobovský Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Ke zlomenině extra-artikulární části distálního femuru po totální endoprotéze kolenního kloubu dochází převážně u starších pacientů s osteoporotickými kostmi. V této studii jsou testovány 4 fixátory používané k léčbě této zlomeniny: distální femorální hřeb (DFN), zamykatelná kompresní dlaha (LCP), kondylární dlaha (ABP) a dynamický kompresní šroub (DCS). Každá z nich je integrována do konečně-prvkového modelu femuru s totální endoprotézou kolenního kloubu a materiálovými vlastnostmi osteoporotické kosti. V distální části femuru je modelována jednoduchá extra-artikulární zlomenina. Hlavice femuru je zatěžována axiálně a torzně. Rozložení napětí Von Mises a posuvy femuru slouží k posouzení rozdílů mezi fixátory.
Abstrakt EN: The fracture in the extra-articular part of distal femur with total knee arthroplasty (TKA) occurs mostly in the elderly patients with ostheoporotic bones. Four implants used for management of such fracture are tested in this study: Distal Femoral Nail (DFN), Locking Compression Plate (LCP), Angled Blade Plate (ABP) and Dynamic Compression Screw (DCS). Each one is integrated into a finite element model of femur with implemented TKA and material properties of an ostheoporotic bone. A simple extra-articular fracture is modelled in the distal part of femur. The femoral head is exposed to axial load and torque. Von Mises stress distributions in the implants and the displacement of femur are analysed to find out whether there is a significant difference among the implants.
Klíčová slova

Zpět

Patička