Přejít k obsahu


Analýza a porovnání složení materiálu

Citace:
MEDLÍN, R.., ŠOTOVÁ, P.. Analýza a porovnání složení materiálu. Mektec Manufakturing Corporation Europe CZ s.r.o., 2019.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis and comparison of material composition
Rok vydání: 2019
Název zdroje: Mektec Manufakturing Corporation Europe CZ s.r.o.
Autoři: Ing. Rostislav Medlín Ph.D. , Bc. Petra Šotová
Abstrakt CZ: Z hlediska dodržování technologických standardů výroby je důležité sledování nejrůznějších parametrů a důsledné hledání zdrojů jejich nedokonalostí. Zkoumáním technologických detailů a jejich odchylek v průběhu výroby je možno identifikovat vlivy narušující výrobní proces, určit jejich zdroje a tím umožnit jejich vyhledávání a eliminování. V této zprávě jsme se zaměřili u tohoto vlivu na jeden konkrétní zdroj a pokusili se určit jeho původ.
Abstrakt EN: From the point of view of adherence to the technological standards of production, it is important to monitor various parameters and to search for sources of their imperfections. By investigating the technological details and their deviations during the production, it is possible to identify the influences interfering with the production process, to determine their sources and thus to enable their searching and elimination. In this report, we focused on this impact on one particular resource and tried to determine its origin.
Klíčová slova

Zpět

Patička