Přejít k obsahu


High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment

Citace:
ČESÁNEK, Z., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., LUKÁČ, F. High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment. Materials Research Express, 2019, roč. 6, č. 1, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 2053-1591
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment
Rok vydání: 2019
Autoři: Ing. Zdeněk Česánek Ph.D. , Ing. Šárka Houdková Šimůnková Ph.D. , František Lukáč
Abstrakt CZ: Cílem článku je zhodnotit a porovnat korozní odolnost povlaku Hastelloy C-276 s povlakem Stellite 6 a Cr3C2-NiCr, deponovaných technologií HP/HVOF. Koroze byla testována pomocí směsi agresivních solí 40%Na2SO4-60% V2O5, simulujících prostředí spalovacích kotlů. Bylo realizováno 50 cyklů při teplotě 750°C a následné schlazení na pokojovou teplotu po dobu 20 min.Zkorodované vzorky byly testovány pomocí elektronového mikroskopu, a EDS analýz. V porovnání s Cr3C2-NiCr, povlaky Hastelloy a Stellite poskytly lepší ochranu. Korozní mechanismus Hastelloy C-276 je založen na tvorbě ochranné oxidické vrstvy, která brání dalšímu prnikání korozního média. Povlak Stellite 6 korodoval pohranicích jednotlivých splatů, což vedlo k jejich postupnému odloupávání. V případě povlaku Cr3C2-NiCr byla korozně napadena matrice, což vedlo k postupnému uvolňování karbidů a destrukci povlaku.
Abstrakt EN: The aim of this paper is to evaluate and compare the corrosion resistance of Hastelloy C-276 coating with Stellite 6 and Cr3C2%-25% NiCr coatings. The coatings were deposited usingHP/HVOF(High Pressure/High Velocity Oxygen Fuel) thermal spraying technology. The corrosion test was conducted in the corrosive-aggressive environment of molten salts mixture in the composition of 40% Na2SO4–60%V2O5, simulating the corrosion environment of boilers for residual fuel oils. The corrosion test under cyclic conditions included 50 cycles at the temperature of 750 °Cand subsequent cooling at the room temperature for 20 min. The corroded specimens were analyzed using scanning electron microscope (SEM) and elemental analysis (EDS). In comparison with Cr3C2-25% NiCr coating, both Stellite 6 and Hastelloy C-276 coatings provided the substrate material with sufficient protection against high-temperature corrosion. The corrosion mechanism of Hastelloy C-276 coating was based on the formation of protective oxide layer which prevented further penetration of corrosive media. Stellite 6 coating exhibited the corrosion attack along splat boundaries resulting in spat delaminating into the build-up. The corrosion mechanism of Cr3C2-25% NiCr coating included the attack on NiCr matrix resulting in gradual separation of carbide phases into the corrosive environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička