Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 96
FEDCHENKO, O. V., MEDJANIK, K., CHERNOV, S. V., KUTNYAKHOV, D., ELLGUTH, M., OELSNER, A., SCHÖNHENSE, B., PEIXOTO, T. R., LUTZ, P., MIN, C. H., REINERT, F. T., DÄSTER, S., ACREMANN, Y. M., VIEFHAUS, J., WURTH, W., BRAUN, J., MINÁR, J., EBERT, H., ELMERS, H. J., SCHÖNHENSE, G. 4D texture of circular dichroism in soft-x-ray photoemission from tungsten. NEW JOURNAL OF PHYSICS, 2019, roč. 21, č. JAN 18 2019, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 1367-2630
  Detail publikace
CIMRMAN, R. ., VACKÁŘ, J. ., NOVÁK, M. . A Software for Generating and Optimizing Pseudopotentials. Bzové 339, Karolinka, 2019.
  Detail publikace
JANSOVÁ, M., MALOTÍN, T., KŘEN, J., VOTÁPEK, P., LOBOVSKÝ, L., HYNČÍK, L. A comparative analysis of four implants used to treat a supracondylar periprosthetic fracture of ostheoporotic femur. In Computational mechanics - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 80-81. ISBN: 978-80-261-0889-4
  Detail publikace
ENGELHARDT, L.., MELZNER, M.., HAVELKOVÁ, L.., FIALA, P.., RYBÁŘOVÁ, M.., CHRISTEN, P.., DENDORFER, S.., SIMON, U.. A new musculoskeletal AnyBody detailed hand model. In ESB 2019, book of abstrakt. Vídeň: European Society of Biomechanics, Technische Universitst Wien, 2019. s. 446. ISBN: neuvedeno , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
MUZIKA, L., HONNER, M., ŠVANTNER, M. A paint thickness estimation with flash pulse thermography. Seč, Hotel Jezerka, 2019.
  Detail publikace
CIMRMAN, R.., VACKÁŘ, J.., NOVÁK, M.. A software for generating and optimizing pseudopotentials. In Proceedings of the conference Engineering Mechanics 2019. Praha: Institute of Thermomechanics, The Czech Academy of Sciences, v. v. i., 2019. s. 77-80. ISBN: 978-80-87012-71-0 , ISSN: 1805-8248
  Detail publikace
HAVELKOVÁ, L.., JANSOVÁ, M.., VYCHYTIL, J.., KALIŠ, V.., RUŠAVÝ, Z.., KROFTA, L.. Analysis of stress distribution in pelvic floor structures during vaginal delivery using finite element model. In ESB 2019, book of abstrakt. Vídeň: European Society of Biomechanics, Technische Universitst Wien, 2019. s. 140. ISBN: 978-3-903024-96-0 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
SYKA, T.., KŇOUREK, J.. Analysis of the flow field and heat transfer 989/4502213989. ZF Engineering Plzeň s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.., ŠOTOVÁ, P.. Analýza a porovnání složení materiálu. Mektec Manufakturing Corporation Europe CZ s.r.o., 2019.
  Detail publikace
LANG, V.., KLEPÁČEK, J.., SMETÁK, L.. Analýza chování brzdového systému CA. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
LANG, V.., SMETÁK, L.., KLEPÁČEK, J.. Analýza chování brzdového systému D. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
LANG, V.. Analýza chování brzdového systému E. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
VESELÝ, Z.., HONNEROVÁ, P.., SLAVÍKOVÁ, I.. Analýza emisivity. SCG Chemicals Co., Ltd., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.. Analýza materiálu HOB-211. diamorph hob certec s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.. Analýza materiálu HOB-235. diamorph hob certec s.r.o., 2019.
  Detail publikace
ŠOTOVÁ, P.. Analýza materiálu Ko/0149/19. diamorph hob certec s.r.o., 2019.
  Detail publikace
BĚLSKÝ, P.. Analýza nanostruktury derivátů hyaluronanu. Contipro a.s., 2019.
  Detail publikace
HONNEROVÁ, P.., SLAVÍKOVÁ, I.., PRUŠÁKOVÁ, L.., SKÁLA, J.. Analýza povrchových teplot materiálů. Kingspan a.s., 2019.
  Detail publikace
KŇOUREK, J.., MATAS, R.., NOVÁK, M.., KŮS, M.. Analýza proudového a teplotního pole 123. ZVVZ-Even Engineering, a.s., 2019.
  Detail publikace
FRANC, A.. Analýza pájených spojů 92/2019. FCT electronic czech s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MORÁVKA, Š.., ŠTUDENT, J.., ADLEROVÁ, J.. Analýza samovyvažovacího systému axiálního ložiska. GTW BEARINGS, s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.. Analýza složení a homogenity materiálu Ko/0107/19. diamorph hob certec s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.. Analýza složení materiálu (PO) 4393008449. VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.. Analýza složení materiálu (PO) 4393008468. VALEO VÝMĚNÍKY TEPLA s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.. Analýza složení povrch. vrstvy. TESLA Electrontubes s.r.o., 2019.
  Detail publikace
HONNEROVÁ, P.., SLAVÍKOVÁ, I.., SKÁLA, J.., HONNER, M.. Analýza solární absorptance a tepelné emisivity. Frentech Aerospace s.r.o., 2019.
  Detail publikace
VESELÝ, Z.., HONNER, M.. Analýza tepelně optických vlastností materiálů obsahujících účinnou složku specificky vyrobených skleněných kuliček termovizními srovnávacími metodami. COMDES CZ s.r.o., 2019.
  Detail publikace
KOVAŘÍK, P.. Analýza teplotního nestacionárního pole 925. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
BLÁHOVÁ, O.., ŠUTTA, P.., JANSA, Z.., VAVRUŇKOVÁ, V.. Analýza vlivu obsahu kyslíku na lokální mechanické vlastnosti a mikrostrukturu zirkoniových slitin. UJP PRAHA a.s., 2019.
  Detail publikace
KŇOUREK, J.., MATAS, R.., NOVÁK, M.. Analýza vícefázového proudového pole 394. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019.
  Detail publikace
KŇOUREK, J.., MATAS, R.. Analýza vícefázového proudového pole 461. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019.
  Detail publikace
KŮS, M.., KŇOUREK, J.., MATAS, R.. Analýza vícefázového proudového pole 525. NET4GAS, s.r.o., 2019.
  Detail publikace
ŠPIČKA, J. . Application Of The Hybrid Human Body Model Virthuman In The Automotive Safety. Kanada, 2019.
  Detail publikace
NICOLAI, L. C. H. ., MARIOT, J. ., DJUKIC, U. ., WANG, W. ., HECKMANN, O. ., RICHTER, M. C. ., KANSKI, J. ., LEANDERSSON, M. ., BALASUBRAMANIAN, T. ., SADOWSKI, J. ., BRAUN, J. ., EBERT, H. ., VOBORNIK, I. ., FUJII, J. ., MINÁR, J. ., HRICOVINI, K. . Bi ultra-thin crystalline films on InAs(111)A and B substrates: a combined core-level and valence-band angle-resolved and dichroic photoemission study. NEW JOURNAL OF PHYSICS, 2019, roč. 21, č. 12, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 1367-2630
  Detail publikace
ŠIPR, O., KHAN, W. M., JOLY, Y., MINÁR, J. Ca and S K-edge XANES of CaS calculated by different methods: influence of full potential, core hole and Eu doping. Journal of Synchrotron Radiation, 2019, roč. 26, č. JAN 2019, s. 152-158. ISSN: 1600-5775
  Detail publikace
GHOLAMI, F.. Catalytic reduction of NO with CO over supported Fe-based catalysts. In PING 2019 - Modern trends in material engineering. Plzeň: Fakulta strojní - RTI, 2019. s. 100. ISBN: 978-80-261-0879-5 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
NOVÁK, M.., VACKÁŘ, J.., CIMRMAN, R.. Computing forces on atoms in electronic structure calculations. In Seminar on Numerical Analysis & Winter School. Frýdek-Místek: Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences, 2019. s. 108-110. ISBN: 978-80-86407-73-9 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
KRIŠTUF, P., HAVLÍKOVÁ, M., JEŽEK, J., BLÁHOVÁ, O. Current metallographic results of Bronze Age swords. Modra, 2019.
  Detail publikace
AZAM, S. A., IRFAN, M. F., ABBAS, Z., KHAN, S. A., KITYK, I. V., KANWAL, T., SOHAIL, M., MUHAMMAD, S., AL-SEHEMI, A. G. M. Effect of S and Se replacement on electronic and thermoelectric features of BaCu2GeQ4 (Q ¼ S, Se) chalcogenide crystals. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 790, č. JUN 25 2019, s. 666-674. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
SUBHAN, F., AZAM, S. A., KHAN, G., IRFAN, M. F., MUHAMMAD, S., AL-SEHEMI, A. G. M., NAQIB, S. H., KHENATA, R., KHAN, S. A., KITYK, I. V., AMIN, B. Elastic and optoelectronic properties of CaTa2O6 compounds: Cubic and orthorhombic phases. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2019, roč. 785, č. MAY 15 2019, s. 232-239. ISSN: 0925-8388
  Detail publikace
SANCHEZ ALVARADO, A.J.., NOVÁČEK, V.., KŘEN, J.. FRAMEWORK FOR PROSTHESIS OPTIMIZATION AND SUBJECT SPECIFIC REHABILITATION FOR TRANSFEMORAL AMPUTEES. In Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. Kladno: Faculty of Biomedical Engineering, 2019. s. 34-35. ISBN: 978-80-01-06587-7 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
MUZIKA, L. ., ŠVANTNER, M. . Flash pulse phase thermography for paint thickness determination. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
KŘENEK, T., MIKYSEK, P., POLA, M., VÁLA, L., MELARÉ, E., JANDOVÁ, V., VAVRUŇKOVÁ, V., RIEGER, D. Formation of metastable zirconium oxides using pulsed laser deposition of ZrO based target. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
  Detail publikace
VOLENA, J. ., MASTEK, P. ., MATAS, R. . Function sample of an optimized desuperheater. 2019.
  Detail publikace
HONNEROVÁ, P. ., HONNER, M. ., MARTAN, J. ., KUČERA, M. ., SKÁLA, J. . Funkční vzorek měřicího systému po analýzy spektrální normálové emisivity materiálů za vysokých teplot. 2019.
  Detail publikace
HYNČÍK, L.. Future mobility chalengesand their reflection in the education system. In The 2nd International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, NTC, 2019. s. 17. ISBN: 978-80-261-0890-0 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T.., HERVERT, T.., HÁJEK, J.., KŘENEK, T.., DESHMUKH, K.A.R.., KADLEC, J.. Hierarchically porous aluminosilicate substrates as a promising carriers for photocatalytic nanoparticles. In PING 2019 - Modern trends in material engineering. Plzeň: Fakulta strojní - RTI, 2019. s. 108. ISBN: 978-80-261-0879-5 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
UL-HAQ, B., ALFAIFY, S., AHMED, R., BUTT, F. K., SHAARI, A., KHAN, S. A., LAREF, A., CHAUDHRY, A. R. Highly absorbent cubic structured Siliconmonochalcogenides: Promising materials for photovoltaic applications. CERAMICS INTERNATIONAL, 2019, roč. 45, č. 7, s. 8971-8978. ISSN: 0272-8842
  Detail publikace
JANDOVÁ, D.., NOVÁČEK, P.. Hodnocení velikosti subzrn oceli P92 po krátkodobém žíhání a zkouškách tečení. UJP PRAHA a.s., 2019.
  Detail publikace
VOLDŘICH, J.., MORÁVKA, Š.. Hydrodynamically lubricated contact between axial rings of the pinion and the wheel of a high-speed gearbox: Contribution to numerical assessment. In Computational Mechanics 2019. Plzeň: Department of Mechanics, Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, 2019. s. 220-223. ISBN: 978-80-261-0889-4 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
REMIŠ, T.., KADLEC, J.., KOVÁŘÍK, T.. Influence of nanodiamond loading on properties of poly(vinyl alcohol) nanocomposite membranes. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Bristol, UK: IOP Publishing Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
  Detail publikace
VAVRUŇKOVÁ, V.. Infračervená analýza pro detailní identifikaci minerálů. Centrum výzkumu Řež s.r.o., 2019.
  Detail publikace
ŠNITA, D.. Laboratorní výzkum možností recyklace surovin v malém měřítku - ETAPA 1. NIMETAL spol. s.r.o., 2019.
  Detail publikace
NOVÁK, M.., MATAS, R.., SEDLÁČEK, J.. Numerical simulations of droplet evaporation in a SCR system submodel with hot air flow. In AIP Conference Proceedings 2189. Spojené státy americké: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení, 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-0-7354-1936-0 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
VOLDŘICH, J.., MORÁVKA, Š.., LAZAR, J.. Návrh parametrů disipativních členů lopatkového věnce. 2019.
  Detail publikace
FRANČE, P.. Návrh zlepšení vlastností otěruvzdornosti glazury za syrova. Brisk Tábor a.s., 2019.
  Detail publikace
MUZIKA, L., ŠVANTNER, M. Odhad tloušťky barvy pomocí pulzní termografie. In Defektoskopie 2019. Brno: ČNDT z.s., FSI, VUT v Brně, 2019. s. 93-98. ISBN: 978-80-214-5799-7 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
KOŽUSZNIK, V.., MUŽÁK, P.., PIVOVAR, P.., SEDLÁČEK, J.. Optimalizace technologie DeSOx a DeNOx. Technologická agentura České Republiky, 2019.
  Detail publikace
CIMRMAN, R.., VACKÁŘ, J.., NOVÁK, M.. Optimization of Pseudopotentials for Electronic Structure Calculations. In PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: University of West Bohemia, 2019. s. 34-36. ISBN: 978-80-261-0889-4 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
CIMRMAN, R. ., VACKÁŘ, K. ., NOVÁK, M. . Optimized pseudopotentials for electronic structure calculations. Olomouc, 2019.
  Detail publikace
MUZIKA, L. ., ŠVANTNER, M. . Paint thickness estimation based on pulse thermography - přednáška. Českjé Budějovice, 2019.
  Detail publikace
KOVÁŘÍK, T., HÁJEK, J. Porous geopolymers: processing routes and properties. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
  Detail publikace
SVOBODA, M.. Proměření 3 ks iontově výměnné membrány s různým stupněm degradace pomocí mikro výpočetní tomografie (microCT) a vytvoření modelu struktury membrány. Mega a.s., 2019.
  Detail publikace
ŠVEJDA, M. ., JÁGER, A. ., TOLAR, D. ., PETR, B. ., JIŘÍ, B. ., ONDŘEJ, H. ., ŠETKA, V. . Prototyp kolaborativního robotu. 2019.
  Detail publikace
ŠVEJDA, M. ., JÁGER, A. ., TOLAR, D. ., PETR, B. ., JIŘÍ, B. ., ONDŘEJ, H. . Prototyp kompaktního aktuátoru. 2019.
  Detail publikace
ŠROUB, J. ., KUČERA, M. . Prototyp laserově řezané mřížky z pyrolitického grafitu. 2019.
  Detail publikace
ŠVANTNER, M.., MUZIKA, L.., FRANC, A.., KLEPÁČEK, J.. Příprava a ověřovací měření testovacích vzorků a provedení inspekce určených vzorků potrubí TVD v JE. PREDITEST s.r.o., 2019.
  Detail publikace
HURDA, L.., MATAS, R.. Radial Compressor Test Data Processing with Real Gas Equation of State. In AIP Conference Proceedings 2189. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-0-7354-1936-0 , ISSN: 0094-243X
  Detail publikace
KROFTA, L.., FEYEREISL, J.., HAVELKOVÁ, L.., KRČMÁŘ, M.., GROHREGIN, K.., HYMPÁNOVÁ, L.. STRESS DISTRIBUTION IN THE LEVATOR ANI MUSCLE DURING FORCEPS DELIVERY. In AUGS/IUGA Scientific Meeting, International Urogynecology Journal. 236 GRAYS INN RD, 6TH FLOOR, LONDON WC1X 8HL, EN: SPRINGER LONDON LTD, 2019. s. 103-104. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1433-3023
  Detail publikace
MATAS, R.., HURDA, L.., MRÁZ, J.. Shrnutí výsledků výzkumu a vývoje radiálních kompresorových stupňů na zkušebním kompresoru DARINA IV. In Turbostroje 2019. Praha: TechSoft Engineering, spol. s r.o., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-80-907196-2-0 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
KŮS, M.., KŇOUREK, J.., MATAS, R.. Simulace vícefázového proudění v potrubním systému projektu 177. ČEZ, a.s., 2019.
  Detail publikace
KŮS, M.., KŇOUREK, J.., MATAS, R.. Simulace vícefázového proudění v potrubním systému projektu 635. ČEZ, a.s., 2019.
  Detail publikace
LANG, V.., SMETÁK, L.., TESAŘ, J.. Stanovení tepelného odporu automobilu. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
LANG, V.., SMETÁK, L.., TESAŘ, J.. Stanovení tepelného odporu automobilu B. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
LANG, V.., SMETÁK, L.., TESAŘ, J.. Stanovení tepelného odporu automobilu C. ŠKODA AUTO a.s., 2019.
  Detail publikace
JANSA, Z., PRUŠÁKOVÁ, L., ALARAB, F., ŠUTTA, P., MINÁR, J. Structural analysis of Ni-doped SrTiO3: XRD study. In APCOM 2019 - APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER. Bratislava: American Institute of Physics Inc., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-0-7354-1873-8 , ISSN: 0094-243X
  Detail publikace
HORNAK, J., MENTLÍK, V., TRNKA, P., ŠUTTA, P. Synthesis and diagnostics of nanostructured micaless microcomposite as a prospective insulation material for rotating machines. Applied Sciences, 2019, roč. 9, č. 14, s. 1-16. ISSN: 2076-3417
  Detail publikace
Kavalíř, P., Čolakovová, MG., Bońkowski, T., Špička, J., Straková, G., Hynčík, L. The 2nd International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology. Plzeň, 17.10.2019 - 18.10.2019.
  Detail publikace
RIEGER, D., POLA, M., FRANČE, P., KADLEC, J., KOVÁŘÍK, T., KOPAČKA, P. The effect of short carbon fibers on rheological behaviour and mechanical properties of metakaolin-slag geopolymer binder. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1757-8981
  Detail publikace
KOCHOVÁ, P. ., HYMPÁNOVÁ, L. ., RYNKEVIC, R. ., CIMRMAN, R. ., TONAR, Z. ., DEPREST, J. ., KALIŠ, V. . The histological microstructure and in vitro mechanical properties of pregnant and postmenopausal ewe perineal body. MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, 2019, roč. 26, č. 11, s. 1289-1301. ISSN: 1072-3714
  Detail publikace
SEIBOLD, F.., WEIGAND, B.., MARŠÍK, F.., NOVOTNÝ, P.. Thermodynamic Stability Condition of Swirling Flows in Convergent Vortex Tubes. In INTERNATIONAL GAS TURBINE CONGRESS (IGTC) 2019 TOKYO. Tokyo 160-0023 Japan: Gas Turbine Society of Japan, 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-4-89111-010-9 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
TESAŘ, J., ŠVANTNER, M., SKÁLA, J., HONNEROVÁ, P., NOVÁK, M. Thermographic method for fatigue limit determination at cyclic loading - measurement procedure overview and validation. In Metal 2019. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-80-87294-91-8 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
MUZIKA, L.., ŠVANTNER, M.., MOSKAL, D.. Time Transformation Method for Pulse Thermography. In Metal 2019. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. s. 892-897. ISBN: 978-80-87294-92-5 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
KŘENEK, T.., KOVÁŘÍK, T.., DOCHEVA, D.., STICH, T.., KADLEC, J.. Titanium-based porous materials with nanostructured bioactive surface for enhanced osseointegration. In PING 2019 - Modern trends in material engineering. Plzeň: Fakulta strojní - RTI, 2019. s. 110. ISBN: 978-80-261-0879-5 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
HAJŽMAN, M.., OČENÁŠEK, J.. Update of DynPAC simulation software. Sécheron Tchequie, 2019.
  Detail publikace
TAKEGAMI, D., NICOLAI, L. C. H., KOETHE, T. C., KASINATHAN, D., KUO, C. H., LIAO, Y., TSUEI, K., PANACCIONE, G. C., OFFI, F., MONACO, G., BROOKES, N. B., MINÁR, J., TJENG, L. H. Valence band hard x-ray photoelectron spectroscopy on transition-metal oxides containing rare-earth elementsValence band hard x-ray photoelectron spectroscopy on transition-metal oxides containing rare-earth elements. Physical Review B, 2019, roč. 99, č. 16, s. NESTRÁNKOVÁNO. ISSN: 2469-9950
  Detail publikace
VYCHYTIL, J. . Virtual Human Model for Assessment of Future Mobility Safety. Plzeň, 2019.
  Detail publikace
ŠPIČKA, J.., HANULIAK, A.., HYNČÍK, L.., KOVÁŘ, L.. Virtual assessment of new safety systems for future mobility modes. In The 2nf International Symposium on Future Mobility Safety Science and Technology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, NTC, 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-80-261-0890-0 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
Čapek, L., Chroustovský, L., Netolický, P., Preusz, M., Rieger, D., Kocánková, A. Výpal středověké hrnčířské pece. ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko, Bärnau, 08.09.2019 - 08.09.2019.
  Detail publikace
ŠROUB, J.., TOLAR, D.., KOHLSCHÜTTER, T.., LANG, V.. Vývoj elektronické části tvrdoměru RB-3000. PILSEN TOOLS s.r.o., 2019.
  Detail publikace
VESELÝ, Z.., LANG, V.. Výzkumné služby pro realizaci měřicího standu ke zjišťování provozních vlastností krbových kamen. Eurometalgroup s.r.o., 2019.
  Detail publikace
MEDLÍN, R.., ŠUTTA, P.., NOVÁK, P.. XRD and Electron Diffraction Synergies for Textured Thin Films Structure Investigation. In APCOM 2019 - APPLIED PHYSICS OF CONDENSED MATTER. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-0-7354-1873-8 , ISSN: 0094-243X
  Detail publikace
HONNER, M. Zařízení a způsob pro on-line řízení dálkového transmisního laserového svařování materiálů. Praha, 2019.
  Detail publikace
ŠVANTNER, M., ŠTUDENT, J., VESELÝ, Z. Zonal model for an effective simulation of heat transfer processes in walking beam steel reheating furnace. In Metal 2019. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. s. NESTRÁNKOVÁNO. ISBN: 978-80-87294-91-8 , ISSN: neuvedeno
  Detail publikace
SVOBODA, M.. Řešení problematiky vzniku nehomogenit v kompozitních komponentech. MAHLE Behr Holýšov s.r.o., 2019.
  Detail publikace
SVOBODA, M.. Řešení problematiky vzniku nehomogenit v kompozitních komponentech a ruční segmentace vzorku Aroma unit. MAHLE Behr Holýšov s.r.o., 2019.
  Detail publikace

Patička