Přejít k obsahu

pr_msmt_1M06031

Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí

MŠMT 1M06031

Doba řešení:

3/2006 - 12/2011

Řešitel:

Pavol ŠUTTA

Spoluřešitelé:

Solartec s.r.o.
Ústav termomechaniky AV ČR
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Pracovníci:

Hana ČECHOVÁ
Robert CIMRMAN
Vladimír LUKEŠ
Rostislav MEDLÍN
Marie NETRVALOVÁ
Lucie PRUŠÁKOVÁ
Eduard ROHAN
Jarmila SAVKOVÁ
Miroslava TRINGELOVÁ
Veronika VAVRUŇKOVÁ

Popis:

Hlavním cílem je vývoj metod, technologií a materiálů, které budou sloužit k významnému omezení znečišťování životního prostředí. Budou vyvinuty technologie, materiály a komponenty zařízení, které velice účinně sníží škodlivé exhalace produkované automobilovými vozidly do ovzduší a dále technologie a materiály, které budou sloužit k zvýšení efektivity přeměny sluneční energie na energii elektrickou a to jak pomocí fotovoltaických článků tak i větrných elektráren.

Výsledky:

Při řešení projektu 1M06031 programu MŠMT "Výzkumná centra" bylo dosaženo následujících výsledků:

  • Technologie výroby transparentních vodivých oxidových tenkých vrstev pro solární články - tenkovrstvý solární článek na bázi amorfního hydrogenizovaného křemíku s vysoce zředěnou absorpční vrstvou (Funkční vzorek)
  • Tenkovrstvý solární článek na bázi amorfního křemíku (Funkční vzorek)
  • Funkční vzorek fotovoltaického ostrovního systému ke klimatizačním účelům
  • Funkční vzorky polymerního fotovoltaického článku (Prostorově rozlišená charakterizace)
  • Funkční vzorek křemíkového fotovoltaického článku s účinností 19%
  • Užitný vzor "Aktivní řízení mezních vrstev na profilech", který byl pro parametry blízké parametrům provozním experimentálně ověřen v aerodynamických tunelech UT AVČR v.v.i.
  • Software DPF FLOW, DPF SEDIMENTATION pro identifikaci parametrů proudění a usazování v částicovém filtru
  • Funkční vzorek systému pro měření účinnosti vývojových vložek katalyzátorů
  • Software ADUMU pro vyšetřování akustického chování tlumičů výfuku
  • Software iLOOP -viskoelastické vlastnosti materiálů s tvarovou pamětí SMA, umožňující simulovat odezvu materiálu s tvarovou pamětí (NiTinolu) na změnu teploty a mechanického zatížení

Patička