Přejít k obsahu

pr_mpo_FT-TA3052

Výzkum a optimalizace systému elektrického odlučování s vysokou mírou odlučivosti dle platných (a připravovaných) předpisů EU

MPO FT-TA3/052

Doba řešení:

05/2006 - 12/2009

Řešitel:

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Spoluřešitel:

Západočeská univerzita v Plzni

Pracovníci:

Jindřich KŇOUREK
Richard MATAS
Jan SEDLÁČEK
Miroslava TRINGELOVÁ

Popis:

Výzku a optimalizace systému elektrického odlučování. Na bázi komerčního CFD programu bude vytvořen matematický model, zahrnující simulaci elektrického pole a korony. Na základě studia odladěného modelu fyzikálních procesů bude možno optimalizovat systémy elektrického odlučování pro konkrétní podmínky. Cílem projektu jsou systémy elektrického odlučování, schopné dosahovat emisních limitů tuhých znečišťujících látek připravovaných institucemi EU při optimálních parametrech.

Patička