Přejít k obsahu

pr_mpo_2A-1TP1037

Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren při haváriích typu LOCA

MPO 2A-1TP1/037

Doba řešení:

11/2006 - 12/2011

Řešitel:

Olga BLÁHOVÁ

Spoluřešitelé:

ÚJP PRAHA a.s.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Pracovníci:

Rostislav MEDLÍN
Jan ŘÍHA
Jarmila SAVKOVÁ
Pavol ŠUTTA

Popis:

Hlavním cílem projektu je vypracovat podklady pro zpřesnění alternativního oxidačního kriteria K zajišťujícího, že nedojde k havárii typu LOCA u jaderných reaktorů. Tento problém se jeví jako klíčový a dosud plně neověřený ani na výzkumných pracovištích USA, Japonska a Ruska. Navrhovaný projekt je v souladu s třemi dlouhodobými základními směry výzkumu (7 priorit) schválenými vládou ČR v roce 2005. Jedná se především o: - Energetické zdroje (podpora dlhouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) - Materiálový výzkum, - Konkurence schopné strojírenství. Všichni příjemci mají zákonné oprávnění k výzkumné činnosti a vývojové činnosti. UJP Praha má k dispozici signifikantní množství vzorků pro předpokládaný výzkum, pracoviště NTC ZČU Plzeň disponuje špičkovými přístroji, vybavením a odborníky v oblasti rtg difrakčních metod, nanoindentačních měření, měření mikrotvrdosti, mikroskopie aj.

Patička