Přejít k obsahu

pr_gacr_106061094

Zvyšování pevnosti nerozebíratelných spojů vysokopevných ocelí

GAČR 101/06/1343

Doba řešení:

1/2006 - 12/2008

Řešitel:

Dr. Ing. Zbyšek Nový - Comtes FHT, s.r.o.

Spoluřešitelé:

Josef VOLDŘICH
doc. Ing. Václav Mentl, CSc. - Škoda výzkum, s.r.o.

Pracovníci:

Josef ŠTUDENT
Bohuslav TIKAL

Popis:

Projekt řeší problematiku spojování konstrukčních dílů z vysokopevných ocelí. Potřeba řešit toto téma je vyvolána degradací dobrých vlastností vysokopevných ocelí v okolí spoje. Na vzorcích spojů vyrobených různými technologiemi se provádějí mechanické zkoušky a sleduje se statická a dynamická pevnost materiálu. Pro experimentální účely byly vybrány především materiály strukturované do formy tahokovu - tedy bezodpadově perforovaného materiálu, který umožňuje další zpracování. Výsledky zkoušek (tahem, tlakem, tříbodovým ohybem) slouží jako poklady pro numerické výpočty zatěžování komponent nebo celých konstrukcí včetně jejích nerozebíratelných spojů. Metodika, výsledky ani porovnání s experimenty numerického modelování tahokovu zatím nebyly ve světové literatuře publikované. Získávané výsledky jednotlivých typů spojů se analyzují a vzájemně porovnávají a posuzují se užitné vlastnosti jednotlivých typů spojů pomocí stávajících i nově vyvinutých postupů.

Priklad zkousky
Příklad zkoušky v 3b ohybu pro vzorek tahokovu 47/13x5 provedené ve Škoda výzkum s.r.o.Příklad zvětšené deformace
Příklad zvětšené deformace jako výsledek počítačové simulace zkoušky v 3b ohybu pro tahokov 42/12x3.

Patička