Přejít k obsahu

pr_gacr_106040043

Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE

GAČR 106/04/0043

Doba řešení:

2004 - 2006

Řešitel:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Spoluřešitel:

Olga BLÁHOVÁ

Pracovníci:

Rostislav MEDLÍN
Pavol ŠUTTA

Popis:

Rozlišení vlivu expozičních prostředí na korozi povlakové trubky jaderného paliva v reaktoru, identifikace přechodové formy hydratovaného oxidu zirkoničitého gelového charakteru v prostředí reaktoru, popis fyzikálních a fyzikálně chemických vlastností charakterizujících rozdílné strukturní formy korozní vrstvy oxidu zirkoničitého.

Patička