Přejít k obsahu

pr_gacr_10108P356

Vliv geometrie výměníku tepla na součinitele přestupu tepla

GAČR GP101/08/P356

Doba řešení:

01/2008 - 12/2010

Řešitel:

Michal KŮS

Popis:

Projekt je zaměřen na studium tepelných pochodů ve výměníku tepla osobního automobilu. Bude sledován součinitel prostupu tepla stěnou výměníku v závislosti na vstupních parametrech, vzájemná ovlivnění chladícího výkon při umístění více výměníků za sebou v jeden kompaktní celek. Numerickou simulací v CFD programu FLUENT budou sledovány lokální změny parametrů chladící tekutiny v závislosti na okrajových podmínkách. Vlastnosti voštin budou simulovány podle výsledků z experimentálního měření. Ze získaných hodnot bude optimalizována geometrie a stavba výměníku tepla.

Patička