Přejít k obsahu

pr_gacr_101060616

Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením

GAČR 101/06/0616

Doba řešení:

1/2006 - 12/2008

Řešitel:

Josef VOLDŘICH

Pracovníci:

Štefan MORÁVKA
Jan ŠROUB
Josef ŠTUDENT

Popis:

Při překročení určité kritické rychlosti prokluzu dochází v pohyblivém kontaktu se třením ke vzniku tzv. termoelastické nestability. Tento jev se projevuje narušením rovnoměrnosti kontaktního tlaku a vznikem makroskopických teplotních skvrn na kontaktním povrchu, které v čase exponenciálně rostou během první fáze nestability. V rámci projektu se provádí jednak matematické modelování vzniku a rozvoje uvedeného jevu, tak i vhodné experimenty a porovnávají se výsledků obou přístupů. Pozornost věnujeme především vlivu jednotlivých materiálových a geometrických parametrů na velikost uvedené kritické rychlosti u přerušovaných kontaktů a co nejdůkladnějšímu provedení a znalosti podmínek experimentů.
Výskyt termoelastické nestability je velmi negativní jev u řady důležitých technických zařízení, např. u diskových brzd dopravních prostředků a u třecích spojek. Závažnost problémů narůstá se zvyšováním výkonů těchto zařízení. Výsledky výzkumu vzniku termoelastické nestability v laboratorních podmínkách i výsledky numerických simulací se uplatňují při návrhu a řešení dalších rozsáhlejších projektů aplikačního charakteru, které přispějí k potlačení technických problémů uvedených zařízení.

priklad_namereneho_vyvoje_teplotnich_skvrn_pri_rychlosti_brzdeniPříklad naměřeného vývoje teplotních skvrn při vysoké rychlosti brzdění
Příklad naměřeného vývoje teplotních skvrn při vysoké rychlosti brzdění.

priklad_namereneho_vyvoje_teplotnich_skvrn_pri_rychlosti_brzdeni

Experimentální pracoviště NTC
Experimentální pracoviště NTC.

Příklad vypočtené závislosti kritické rychlosti prokluzu, kdy již může docházet k nestabilitě, na šířce a tloušťce třecích segmentů.


Patička