Přejít k obsahu

pr_cost_OC532002

The influence of thermally sprayed coatings microstructure on their tribological characteristics

COST OC 532.002

Doba řešení:

2003 - 2007

Řešitel:

Škoda Výzkum s.r.o.

Spoluřešitel:

Olga BLÁHOVÁ

Pracovníci:

Jarmila SAVKOVÁ

Popis:

Studium vztahů mezi strukturou HVOF povlaků a jejich tribologickým chováním s ohledem na vnější podmínky, optimalizace parametrů nástřiku povlaků pro zlepšení tribologických vlastností, což umožní zvýšit kvalitu povlaků stávajících a rozšířit pole dalších tribologických aplikací.

Patička