Přejít k obsahu

I4W 05-TIAM

Toolkits for hazard identification, risk assessment and prevention of work-related musculoskeletal disorders based on a collaborative platform

I4W 05-TIAM

WWW:

http://www.innovation4welfare.eu/308/subprojects/tiam.html

Doba řešení:

5/2010 - 11/2011

Řešitel:

Technical University of Catalonia

Spoluřešitel:

Foundation IRCCS Major Hospital Policlinico Mangiagalli Regina Elena

Západočeská univerzita v Plzni

Technology Center Perg

Tallin University of Technology

Pracovníci:

Hana ČECHOVÁ
Tomáš GÖRNER

Popis:

Název projektu může být volně přeložen jako Nástroje pro identifikaci a stanovení rizik a prevence nemocí z povolání způsobujících onemocnění podpůrně pohybového aparátu na základě vzájemné spolupráce. Onemocnění pohybového aparátu způsobená přetěžováním v zaměstnání patří dnes ve vyspělých zemích mezi nejčastější zdravotní problémy. Přestože existují nové evropské normy a standardy (EN 1005, ISO 11226/11228) obsahující doporučení v oblasti fyzické ergonomie, představují tyto zdravotní problémy až 50% nemocí z povolání. Chybí totiž vhodné nástroje, kritéria, či návody, jak dané předpisy správně interpretovat a vhodně aplikovat v konkrétních případech. Úkolem spolupracujících regionů je sesbírat existující nástroje či návrhy vycházející ze zmíněných standardů a příklady dobré praxe aplikované v libovolné oblasti pracovní činnosti a porovnat je s výsledky z ostatních regionů. Z takto získaného přehledu pak bude vytvořena přehledná databáze existujících doporučení a příkladů dobré praxe. Vybrané metody či návody budou dále upraveny adaptovány a otestovány pro aplikaci v jiných pracovních oblastech. Posledním, ale neméně významným úkolem je také vytvoření informačního materiálu, který bude obsahovat shrnutí výsledků projektu, a předání tohoto materiálu příslušným regionálním institucím. Výsledky projektu povedou ke zkvalitnění života pracujících, zvýšení produktivity práce a šetření nákladů vydaných ve zdravotní oblasti.

Patička