Přejít k obsahu

Ukončené projekty

Projekt
Poskytovatel
Doba řešení
E-learningové pomůcky pro studium vybraných předmětů doktorského (Ph.D.) studia   04/2014 - 12/2014
CENTEM - Centrum nových technologií a materiálů MŠMT 01/2011 - 12/2014
Mezioborové partnerství pro umělou inteligenci (MOAINet) MŠMT 05/2011 - 04/2014
Rozvoj výzkumných kapacit v oblasti polymerních membrán MŠMT 07/2011 - 06/2014
FIS-CZ - Členství v Radě a Výboru pro vzdělání FISITA MŠMT 03/2012 - 12/2014
Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek TAČR 01/2011 - 12/2013
Nanotribologie a reálná struktura materiálů   01/2010 - 12/2013
Optimalizace návrhu průmyslových pecí středních a velkých výkonů MPO 03/2009 - 02/2013
Příprava a vlastnosti struktur kov/polymer GAČR 01/2009 - 12/2013
Škálovatelné modely člověka pro zvýšení bezpečnosti v dopravě TAČR, MECAS 01/2011 - 12/2013
AMORF - Růst a analýza vlastností tenkých oxidických vrstev na bázi amorfního oxidu zinečnatého MŠMT 01/2012 - 12/2013
Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků MPO 07/2009 - 06/2013
Geopolymerní kompozity s vysokými technickými parametry MPOČLZ 05/2009 - 04/2013
Výzkum a vývoj pro systém řízení kvality výroby solárních panelů MPOZČU 04/2009 - 03/2013
Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek TAČR, Wikov Gear, GTW Bearings 01/2011 - 12/2013
Výzkum průtokoměrů kapalin se sníženým vlivem hydraulických poruch na přesnost měření MPOElis Plzeň 07/2009 - 06/2013
Energetické fórum MŠMT 02/2010 - 12/2012
Mezioborový dialog jako podpora vzdělanosti na vysokých školách ve vědě, výzkumu a vývoji MŠMT 07/2009 - 06/2012
Development of a Finite Element Model of the Human Thorax and Upper Extremities 7. RP EC 01/2009 - 06/2012
Integrovaný systém pro optimalizaci řízení spotřeby a kvality výrobních procesů souboru energeticky náročných tepelných zařízení s využitím umělé inteligence MPO 09/2009 - 12/2012
Výzkum a vývoj bateriově napájených indukčních průtokoměrů kapalin MPO, Elis Plzeň 03/2009 - 12/2012
Výzkum a vývoj oddělujícího šnekového lisování MPO 03/2009 - 12/2012
Výzkum a vývoj vysoceemisivních kompozitních povlaků pro vysokoteplotní aplikace MPO, ZČU 07/2009 - 06/2012
Výzkum a vývoj zařízení a technologie nanouhlíkového prachu detonační metodou MPO 03/2009 - 12/2012
Materiály a komponenty pro ochranu životního prostředí MŠMT 03/2006 - 12/2011
Modelování šíření vln v tělesech a heterogenních prostředí s uvažováním lineárních, nelinárních a víceškálových jevů metodou konečných prvků GAČR 01/2007 - 12/2011
Zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren při haváriích typu LOCA MPO 11/2006 - 12/2011
Nové experimentální systémy pro výzkum termomechanických nestabilit tribologických procesů ve strojních zařízeních MPO 11/2006 - 12/2011
Toolkits for hazard identification, risk assessment and prevention of work-related musculoskeletal disorders based on a collaborative platform Interreg IVC Programme 05/2010 - 11/2011
Vliv geometrie výměníku tepla na součinitele přestupu tepla GAČR 01/2008 - 12/2010
Zvyšování pasivní bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy MD 01/2009 - 12/2010
Safety In Motion (SIM) 6. RP EC 2006 - 2009
Výzkum a optimalizace systému elektrického odlučování s vysokou mírou odlučivosti dle platných (a připravovaných) předpisů EU MPO 05/2006 - 12/2009
Progresivní technologie a systémy pro energetiku MŠMT 03/2006 - 12/2009
Výzkum a příprava metodiky umožňující zapojovat studenty do výzkumu a vývoje v oblasti nových technologií a tím je motivovat pro studium technických oborů a vědeckovýzkumnou kariéru MŠMT 03/2008 - 12/2009
Advanced Protective Systems (APROSYS) 6. RP EC 2004 - 2009
Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám GAČR 01/2007 - 12/2009
SuperLightCar 6. RP EC 02/2005 - 01/2009
Advanced Passive Safety Network (APSN) 6. RP EC 2004 - 03/2008
The influence of thermally sprayed coatings microstructure on their tribological characteristics COST 2003 - 2007
Laboratoř infračervené spektrometrie FRVŠ 01/2007 - 12/2007
Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením GAČR 01/2006 - 12/2008
Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí GAČR 01/2006 - 12/2008
Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE GAČR 2004 - 2006
Zvyšování pevnosti nerozebíratelných spojů vysokopevných ocelí GAČR 01/2006 - 12/2008
Výzkum a vývoj prototypu linky nové generace pro likvidaci ojetých pneumatik MPO 01/2003 - 12/2005
Vývoj nových průmyslových aplikací HVOF stříkaných povlaků MPO 2003 - 2005
Pokročilé metody analýzy spolehlivosti v procesu zvyšování efektivity a kontrol složitých průmyslových soustav MPO 01/2005 - 12/2007
Výzkum a vývoj prototypu linky nové generace pro likvidaci ojetých pneumatik MPO 01/2006 - 12/2008
Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících MPO 01/2005 - 06/2008
Vytvoření znalostní základny pro zvládnutí konstrukce, technologie a výroby nové generace pístních kroužků MPO 01/2006 - 12/2008

Patička