Přejít k obsahu

pr_tacr_mdp

Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek

TA01011251

Doba řešení:

01/2011 - 12/2013

Řešitel:

Wikov Gear s.r.o.

Spoluřešitel:

ZČU, Nové technologie - Výzkumné centrum

GTW Bearings, s.r.o.

Škoda výzkum, s.r.o.(od 1.3.2011 = Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.)

Pracovníci:

Štefan Morávka

Popis:

Cílem výzkumného a vývojového projektu je zkonstruování prototypu rychloběžné převodovky, která bude 100% vyhovovat požadavkům normy API613, včetně použití segmentových naklápěcích ložisek pro radiální i axiální uložení hřídelí. Tato převodovka bude dále vybavena diagnostikou pro monitoring teplot a absolutních i relativních vibrací. V současné době se v turbopřevodovkách společnosti Wikov Gear, s.r.o., používají kluzná ložiska s válcovou nebo citronovou vůlí, která však mají svá omezení a již neodpovídají aktuálním požadavkům na výkon a účinnost turbopřevodovek. Řešením, které umožní konstrukci převodovek s vyšší účinností, je náhrada používaných ložisek za nový typ ložisek s naklápěcími segmenty. Tento typ ložisek má největší odolnost proti nestabilitě rotoru. Konstrukční návrh nové řady ložisek s naklápěcími segmenty proto vychází z požadavků na jejich plánované uplatnění zejména v převodovkách Wikov Gear. Originalita řešení nových typů segmentových ložisek spočívá zejména v novém systému rozvodů mazání, poměru průměru ložiska k jeho šířce, počtu naklápěcích segmentů v ložisku, v novém systému těsnění ložisek a novém materiálu tzv. kompozicové výstelky. Podíl NTC na projektu spočívá ve spolupráci při navrhování prototypů řady segmentových ložisek a v ověřování jejich vlastností a případné korekci návrhů. Budou pro to použity zejména pokročilé softwarové nástroje, jednak numerický simulační program ve vlastnictví firmy GTW pro výpočet dynamických vlastností kluzného kontaktu radiálních i axiálních, pevných i naklápěcích kluzných ložisek, a jednak program SEGLOZ pro numerický výpočet naklápěcích ložisek od firmy Techlab, s.r.o. Využit bude také program KATALOG firmy Techlab, založený na znalostní databázi experimentálně ověřených výsledků. Užívání těchto programů ovšem vyžaduje znalosti fyzikálních a technických jevů souvisejících s procesy při běhu kluzných ložisek (Reynoldsova rovnice, která váže rychlost a tlak maziva v energetické bilanci, laminární nebo turbulentní proudění oleje, vytváření tlakové vrstvy oleje klínovou mezerou, přestup a vedení tepla, vliv teplotní dilatace, tvaru mazacích kapes a přívodu maziva, respektování změn vlastností (viskozita, tep.vodivost a kapacita) maziva s teplotou, hodnocení Sommerfeldova čísla a další). Zároveň bude nezbytné ověřovat výpočty uvedených programů výstupy experimentálních měření a následně jejich výsledky korigovat.

Patička