Přejít k obsahu

Energetické fórum

logoeumsmt

MŠMT CZ.1.07/2.4.00/12.0028

 

WWW:

www.ntc.zcu.cz

 

Doba řešení:

2/2010 - 12/2012

 

Řešitel:

VUT v Brně

doc. Ing. Jaroslav KATOLICKÝ, Ph.D.

 

Spoluřešitel:

VŠB - TU Ostrava

ZČU - NTC Plzeň

 

Pracovníci:

ZČU NTC:

Josef VOLDŘICH

Jaroslav ŠESTÁK

Jan OČENÁŠEK

Jiří POLANSKÝ

Petr MARTINEC

Marie SVOBODOVÁ

 

Popis:

Projekt je zaměřen na prohlubování spolupráce vysokoškolských pracovišť věnujících se oblastem energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, a jejich průmyslových partnerů. Cílová skupina zapojená do projektu budou akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů jednotlivých vysokoškolských pracovišť zapojených do projektu a vybraní studenti magisterského, případně i bakalářského studia. Účelem projektu je podpora výměny informací mezi akademickými pracovišti vzájemně a také s průmyslovými partnery formou workshopů, seminářů, konferencí a informačního portálu, s cílem navázání kontaktů a spolupráce v oblasti vývoje, vědy, výzkumu a výuky studentů. V rámci projektu rovněž vznikne ucelený soubor propagačních a informačních materiálů jednotlivých pracovišť. Do projektu jsou zapojena pracoviště Vysokého učení technického v Brně, VŠB-Technické univerzity Ostrava, Západočeské univerzity v Plzni a Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Propagační a informační materiály

Patička