Přejít k obsahu

pr_msmt_CZ.1.07_2.3.00_09.0070

Mezioborový dialog jako podpora rozvoje vzdělanosti na vysokých školách, ve vědě, výzkumu a vývoji

MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0070

WWW:

www.ums.zcu.cz

Doba řešení:

7/2009 - 6/2012

Řešitel:

Michal V. HANZELÍN

Spoluřešitel:

Tomáš DANĚK

Pracovníci:

Miroslava BYSTŘICKÁ

Marie BENEDIKTOVÁ

Jan BRABEC

Ondřej CHVOJKA

Filip JAROŠ

Petr VOPĚNKA

Veronika NOVÁKOVÁ

Jan MAKOVSKÝ

Jan ROMPORTL

Jaromíra SUDOVÁ ŠIMLOVÁ

Popis:

Oddělení Mezioborových aktivit a NTC v současnosti realizuje projekt financovaný z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF a MŠMT, který je zaměřen na rozvoj lidského potenciálu v oblasti vědy a výzkumu, jehož hlavní náplní je další vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků v mezioborových tématech. Projekt přináší promyšlený, dlouhodobou zkušeností podložený nástroj mezioborového vzdělávání formou semestrálních i výjezdních školení, přednášek, seminářů a konferencí. Nabízí vědeckým pracovníkům, PhD studentům i řádným studentům magisterských a bakalářských programů možnost rozšířit si své vědomosti o poznatky jiných disciplín, zdokonalí se v komunikaci s partnery v jiných oborech, a nabýt dovednosti v prezentování svého výzkumu kolegům z jiných oborů i širší veřejnosti.

Patička