Přejít k obsahu

Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

Kód projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.05.2018 - 31.10.2022
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Translační výzkum, modelování biologických dějů, regenerace jater, proudění krve, osteosyntéza, mikrostruktura orgánových soustav, zobrazení v reálném čase, virtuální modely člověka, znalostní datový a informační systém.

Zpět na seznam projektů

Patička