Přejít k obsahu

Mezioborové aktivity (MOA)

Výzkumný tým

Primárně se MOA zabývá mezioborovým výzkumem vztahu mezi novými technologiemi a člověkem, přenosem znalostí mezi technickými, přírodními a humanitními vědami a metodologií mezioborového výzkumu. V rámci NTC pak MOA buduje transdisciplinární badatelský diskurz na pomezí technických a netechnických věd, který z NTC činí technologické výzkumné centrum reflektující své vlastní výstupy, jež mají potenciál ovlivňovat život člověka na individuální i společenské rovině.

Kromě vlastní badatelské činnosti MOA organizují významné akce podporující mezioborový dialog. Jde zejména o mezinárodní konferenci Beyond AIVýjezdní interdisciplinární seminář Nečtiny a pravidelný semestrální Interdisciplinární seminář (IdS). V letech 2001-2011 jsme též organizovali konferenci Meditace o základech vědy v rámci Letní filozofické školy v Sázavě. Všech těchto akcí se účastnili a účastní významné osobnosti českého i mezinárodního vědeckého a kulturního světa.

Logo MOA symbolizuje čtyři oblasti - informatiku, inženýrství, biologii a matematiku - které jsou ústrojně spojené tím, čeho se v našem zaměření dotýkají - člověkem. Vše je pak doplněnou metaforou známé křivky uncanny valley vyjadřující hypotézu o míře spříznění mezi člověkem a strojem. Naše logo tak holisticky vyjadřuje vše, čím se zabýváme.

 

Výzkum

MOA se primárně zaměřují na mezioborový výzkum vztahu mezi novými technologiemi a člověkem a na přenos znalostí mezi technickými a netechnickými vědami. Konkrétně jde o tyto oblasti:

  • technologické vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE)
  • Technology Assessment inteligentních rozhraní člověk-stroj a systémů HCE
  • experimentální výzkum Quality of Experience (QoE) v systémech interakce člověk-stroj
  • identita člověka ve světě nových technologií
  • výzkum alternativních formálních systémů (Vopěnkova Alternativní teorie množin a Béziauova Univerzální logika) pro popis přirozeného a umělého myšlení
  • využití nových technologií v archeologickém výzkumu
  • metodologie mezioborového bádání

Mezi činnosti odboru patří:

Domovská stránka odboru: http://www.moa.zcu.cz

 

Patička