Přejít k obsahu

Nabídka

  • Numerické analýzy účinku nárazu na lidské tělo včetně posouzení existence poranění
  • Svalově kosterní analýzy zatížení lidského těla
  • Numerické simulace chování materiálů se složitou mikrostrukturou pomocí vlastního kódu
  • Školení v programovacím jazyce Python a v navazujících knihovnách (NumPy, SciPy, Matplotlib, SfePy)
  • Konzultace návrhu řešení IT systémů (např. pro řízení, měření, …)
  • Konzultace v oblasti propojení elektronických zařízení s IT a vývoj systémů (hardware, software) včetně realizace vývoje systému od první myšlenky na papíře až po funkční zařízení či systém
  • Účast na výzkumu a vývoji formou studentských prací nebo přímého zapojení studenta

Přínosy

  • Optimalizace produktu z pohledu namáhání, bezpečnosti a ergonomie
  • Sníženy ceny vývoje produktu díky virtuálnímu přístupu
  • Optimální řešení IT systémů a jejich propojení s elektronickými zařízeními

Patička