Přejít k obsahu

Energetické fórum

Projekt MŠMT CZ.1.07/2.4.00/12.0028
Doba řešení: 3 roky, 2/2010-12/2012
Řešitel: VUT FSI v Brně, Doc. Ing. Jaroslav KATOLICKÝ, Ph.D.
Koordinátor projektu na ZČU v Plzni: RNDr. J.Voldřich, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu a katedra KKE FS

Odborný garant za ZČU v Plzni: RNDr. Josef VOLDŘICH, CSc.

VŠB-TU FS Ostrava

Český svaz zaměstnavatelů v energetice


 

Výzkum a vývoj turbopřevodovky s novým typem segmentových ložisek

Projekt TA01011251
Doba řešení: 3 roky, 2011-2013
Řešitel: Wikov Gear s.r.o.
Spoluřešitel: Dr.Ing.Štefan Morávka, ZČU, Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu

GTW Bearings, s.r.o.

Škoda výzkum, s.r.o.(od 1.3.2011 = Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.)


 

Výzkum a vývoj oddělujícího šnekového lisování

Projekt MPO FR-TI1/369
Doba řešení: 3 roky, 2009-2012
Řešitel: Ing. J. Potoček, Farmet, a.s.
Spoluřešitel: RNDr. J.Voldřich, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Nové
technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu


 

Vznik termoelastické nestability v pohyblivém kontaktu se třením

Grant GAČR č. 10106/0616
Doba řešení: 3 roky, 2006-2008
Řešitel: RNDr.. Josef Voldřich, CSc.


 

Metodika zkoušení masivních železobetonových konstrukcí

Grant GAČR č. 103/06/0891
Doba řešení: 3 roky, 2006-2008
Řešitel: Doc. Ing. Leonard Hobst, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavebního inženýrství
Spoluřešitelé:
Dr.Ing. Štefan Morávka, Západočeská. univerzita v Plzni, Nové technologie -výzkumné centrum
Ing. Ladislav Pečínka, CSc., Ústav jaderného výzkumu, Řež, Divize integrity a technického inženýringu


 

Progresivní technologie a systémy pro energetiku

PTSE, Výzkumné centrum MŠMT
Doba řešení: 4 roky, 2006-2009
Řešitel: prof. Ing. Jiří Nožička, CSc., ČVUT Praha
Spoluřešitel za ZČU Plzeň: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., DrEng. h.c., Sen.Mem. IEEE


 

Inspekce a kontroly stavebních konstrukcí

Úkol MPO 4, Projekt výzkumu a vývoje, ev.č. FI-IM/130, program IMPULS, etapa 2.3
Doba řešení: 3 roky, 2004-2007
Řešitel:
Ing. Ladislav Pečínka, CSc., Ústav jaderného výzkumu, Řež, Divize integrity a technického inženýringu
Spoluřešitelská pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie -Výzkumné centrum v Západočeském regionu
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví
Inset s.r.o., Divize geologie a geofyziky
Ústav termomechaniky AV ČR


 

Zvyšování pevnosti nerozebíratelných spojů vysokopevných ocelí

Grant GAČR č. 106/06/1094
Doba řešení: 3 roky, 2006-2008
Řešitel:
Dr.Ing. Zbyšek Nový, Comtes FHT, s.r.o., Plzeň
Spoluředitelé:
RNDr. Josef Voldřich, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie -Výzkumné centrum v Západočeském regionu
Doc.Ing. Václav Mentl, CSc., Škoda výzkum, s.r.o., Plzeň


 

Výzkum a vývoj prototypu linky nové generace pro likvidaci ojetých pneumatik

Projekt MPO FD-K3/068FI-IM3/184
Doba řešení: 2003-2005
Řešitel: Sokolovské strojírny, a.s., zast. ředitelem
Spoluřešitel: Ing. Bohuslav Tikal, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie -Výzkumné centrum v Západočeském regionu


 

Výzkum a vývoj prototypu linky nové generace pro likvidaci ojetých pneumatik

Projekt MPO FI-IM3/184
Doba řešení: 2006-2008
Řešitel: Sokolovské strojírny, a.s., zast. ředitelem
Spoluřešitel: Ing. Bohuslav Tikal, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie -Výzkumné centrum v Západočeském regionu


 

Studium procesů při dynamickém kontaktu reálných kovových těles ve vztahu k materiálovým změnám

Projekt GAČR č. 101/07/0727
Doba řešení: 2007-2009
Řešitel: Doc.Dr.Ing.Libor Beneš, Univerzita Jana Pernera, Pardubice, Dopravní fakulta
Spoluřešitel za ZČU: Ing. Bohuslav Tikal, CSc.


 

Aplikace konstrukční mechaniky a biomechaniky v dopravě pro zvyšování pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících

Projekt MPO FT-TA/024
Doba řešení: 2004-2008
Nositel projektu: S&T CZ, s.r.o.
Řešitel za ZČU: Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.


Patička