Přejít k obsahu

[B12-68] Voldřich, J., Morávka, Š.: An application of cyclic symmetry in analysis of nonlinear multiharmonic vibrations of bladed disks with friction contact. Extended abstract, 26th conference Computational Mechanics 2010, ISBN 978-80-7043-919-7.

 

[B12-67] Honner, M., Šroub, J., Švantner, M., Voldřich, J.: Frictionally excited thermoelastic instability and the suppression of its exponential rise in disc brakes. Journal of Thermal Stresses, Vol. 33, 2010, pp. 427-440. ISSN 0149-5739.

 

[B12-66] Očenášek, J., Voldřich, J.: Mathematical modeling of a biogenous filter cake and identification of oilseed material parameters. Applied and Computational Mechanics, Vol 3, No.2, 2009, pp. 2339-250. ISSN 1802-680X

 

Šroub-J; Voldřich-J; Honner-M : Frictionally excited thermoelastic instability and suppression of its exponential rising in disc brakes , Proceedings of the Eighth International Congress on Thermal Stresses 2009, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

 

Matas R., Kňourek J., Voldřich J.: Influence of the terminal muffler geometry with three chambers and two tailpipes topology on ist attenuation characteristics., Applied and Computational Mechanics Vol. 3, No. 1, Plzeň, 2009, ISSN 1802-680X.

 

Ripoll, M. R. & Očenášek, J. , 'Microstructure and texture evolution during the drawing of tungsten wires', Engineering Fracture Mechanics In Press, Accepted Manuscript.
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V2R-4VNH43V-7/2/0856772cdd5416503e4e6fecb1fc9753

 

Voldřich J.: Modelling of the three-dimensional friction contact of vibrating elastic bodies with rough surfaces., Applied and Computational Mechanics Vol. 3, No. 1, Plzeň, 2009, ISSN 1802-680X.

 

Krempaszky, C.; Werner, E.; Fischer, F. & Očenášek, J. (2009), 'A Novel Approach to Model Moving Heat Sources', Journal of ASTM International 6.
http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/JAI/PAGES/1257.htm

 

Alcalá, J.; Casals, O. & Ocenásek, J. (2008), 'Micromechanics of pyramidal indentation in fcc metals: Single crystal plasticity finite element analysis', Journal of the Mechanics and Physics of Solids 56(11), 3277--3303.
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6TXB-4T3M6GM-1/2/abf434f9bbfe3521160d98d29744648c

 

Morávka Š.: Numerical Simulation of the Detection of Cracks in Reinforced Concrete Structures of NPP Due to Expansion of Reinforcing Corrosive Products Using Impact-Echo Method. Applied and Computational Mechanics, Vol. 2, No. 2, Plzeň, 2008, ISSN 1802-680X.

 

Voldřich J.: Srážky a rázové děje v inženýrství. Ve sborníku: Modelování a měření interakcí v mechanice, editor R. Matas, str. 237-260.Škoda Výzkum, s.r.o., a ZČU Plzeň, Nečtiny, květen 2008. ISBN 978-80-02-02031-8.

 

Morávka Š.: Numerical Simulation of the Detection of Cracks in Reinforced Concrete Structures of NPP Due to Expansion of Reinforcing Corrosive Products Using Impact-Echo Method. Computational Mechanics 2008, 24 -nd Conference with International Participation, Nečtiny, Czech Republic, November 2008. ISBN 978-80-7043-712-4.

 

Morávka Š.: Numerical Simulation of the Impact-Echo Diagnostic Method for the Detection Voids, Cracks and Cavities in Thick-Walled Concrete Structures of NPP. OECD-Nuclear Energy Agency Workshop on Aging Management of Thick Walled Concrete Structures, pp. 143-178, Prague, Czech Republic, October 2008. JT03251068.

 

Morávka Š.: Princip diagnostické metody Impact-Echo a její použití pro detekci vad tlustostěnných betonových konstrukcí jaderných elektráren. Modelování a měření interakcí v mechanice, Škoda Výzkum, s.r.o., a ZČU Plzeň, Nečtiny, květen 2008. ISBN 978-80-02-02031-8.

 

Voldřich J., Lang V., Litoš P., Morávka Š., Šroub J.: Thermomechanical Instabilities of Friction Systems -Measurements and Computations. National Conference With International Participation Engineering Mechanics 2008, Svratka, Czech Republic, May 2008.

 

Morávka Š.: Impact-Echo Method Application on The Detection of Cavities in Massive Concrete Structures of NPP Repaired by Injecting Mass. National Conference With International Participation Engineering Mechanics 2008, Svratka, Czech Republic, May 2008.

 

Voldřich J.: Separation of contact in a sliding system with frictionally excited thermoelastic instability. Applied and Computational Mechanics 1 (2007) 357-362.

 

Morávka Š.: The Proper Filling Confirmation of the Cavities in Massive Concrete Structures of Nuclear Power Plants by Impact-Echo Method. Applied and Computational Mechanics, Vol 1, No.1, 2007, pp. 185-192, (23-nd conference with international participation, Nečtiny, Czech Republic), November 2007, ISSN 1802-680X.

 

Morávka Š., Pečínka L.: Numerical Simulation of The Impact-Echo Diagnostic Method for the Detection Voids, Cracks and Cavities in Thick-Walled Concrete Structures of NPP. VVER -2007, Experience And Perspectives. International topical meeting of Czech Nuclear Society and European Nuclear Society, October 2007, Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-02-01-980-0.

 

Nový Z., Duchek M., Džugan J., Mentl V., Voldřich J., Tikal B.: Zkoušky vzorků tahokovu a počítačové modelování jejich mechanických vlastností. 45th International Conference EAN, červen 4-7, 2007.

 

Voldřich J.: Frictionally excited thermoelastic instability in disc brakes -transient problem in the full contact regime. International Journal of Mechanical Sciences 49 (2007) 129-137.

 

Morávka Š.: Application of the Impact-Echo Diagnostic Method for the Detection of Large Cavities in Thick-Walled Concrete Structures of Nuclear Power Plants. National Conference With International Participation Engineering Mechanics 2007, Svratka, Czech Republic, May 2007, ISBN 978-80-87012-06-2.

 

Voldřich J.: Vibrace lopatek rotujících zařízení z pohledu matematického modelování. Výzkumná zpráva NTC06-03/07, Nové technologie –Výzkuné centrum, ZČU v Plzni.

 

Voldřich J.: Počítačové modelování deformačních a napěťových odezev tahokovu. Výzkumná zpráva NTC06-03/07, Nové technologie –Výzkuné centrum, ZČU v Plzni.

 

Voldřich J., Morávka Š., Študent J.: Transient Temperature Field in Intermittent Sliding Contact at Temperature Dependent Coefficient of Friction. Computational Mechanics 2006, 22-nd conference with international participation, Nečtiny, Czech Republic, pp. 697-704, November 6-8, ISBN 80-7043-477-5.

 

Matas R., Voldřich J., Tikal B.: Užití metody konečných prvků pro stanovení účinnosti akustických tlumičů, Computational Mechanics 2006 - 22th conference with international participation, pp. 347-354. Nečtiny, ČR, listopad 2006. ISBN 80-7043-477-5 .

 

Morávka Š.: Numerická simulace detekce objemných dutin tlustostěnných betonových konstrukcí jaderných elektráren metodou Impact-Echo. Computational Mechanics 2006, 22-nd conference with international participation, Nečtiny, Czech Republic, November 6-8, ISBN 80-7043-477-5.

 

Voldřich J.: Metodika numerické předpovědi oscilací teplotního pole způsobených přerušovaným kontaktem v diskové brzdě během brzdění. Výzkumná zpráva NTC-MT-14-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J.: Metodika parametrické analýzy vzniku a vývoje termoelastické nestability vyvolané třením v diskových brzdách při režimu plného kontaktu. Výzkumná zpráva NTC-MT-25-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J.: Metodika posouzení dynamických účinků na koše konstrukce typu škoda 440 při projektových havarijních situacích transportního a skladovacího obalového souboru. Výzkumná zpráva NTC-MT-28-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J.: Metodika posouzení dynamických účinků na obalové soubory s vyhořelým jaderným palivem typu VVER způsobených pádem velkého dopravního letadla. Výzkumná zpráva NTC-MT-29-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J., Študent J.: Metodika výpočetního posouzení namáhání připojení nátrubků horních bloků k víkům tlakových nádob reaktorů typu VVER 440 a VVER 1000 metodou konečných prvků. Výzkumná zpráva NTC-MT-59-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J., Študent J.: Metodika výpočetního posouzení namáhání přírubových spojů horních bloků tlakových nádob reaktorů typu VVER 440 a VVER 1000 metodou konečných prvků. Výzkumná zpráva NTC-MT-60-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J.: Metodika výpočetního posouzení oprav hypotetických vad nátrubků horních bloků TN reaktorů VVER 440. Výzkumná zpráva NTC-MT-61-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Tikal B., Voldřich J.: Metodika výpočetního posouzení pevnosti terčů pádových pracovišť. Výzkumná zpráva NTC-MT-62-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J.: Metodika výpočetního posouzení oprav závitových hnízd technologií HELICOIL u přírubových spojů nátrubků TN reaktorů typu VVER. Výzkumná zpráva NTC-MT-64-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J., Morávka Š.: FETI - program pro výpočetní ocenění náchylnosti diskových brzd ke vzniku termoelastické nestability. Výzkumná zpráva NTC-SW-04-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Študent J.: GEN -program pro vytváření MKP modelů. Výzkumná zpráva NTC-SW-05-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Voldřich J.: PEGAL -program pro výpočetní simulaci teplotních polí rozvinutých 2D modelů třecích brzd. Výzkumná zpráva NTC-SW-08-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Morávka Š.: Oblique Inclined Surface Voids of Thick-Walled Concrete Structures of Nuclear Power Plants - Numerical Simulation of Impact-Echo Diagnostic Method. 2006, National Conference With International Participation Engineering Mechanics 2006, Svratka, Czech Republic, May 2006, ISBN 80-86246-27-2.

 

Pečínka L., Morávka Š.: In-service Inspections of Thick-Walled Concrete Structures. Problemy pročnosti, No. 4/2006, July 2006, pp. 64-78, Nacionalnaja Akademia Nauk Ukrainy, Institut Problem Pročnosti NAN imeni G.S.Pisarenka, Kiev, Ukrajina, ISSN 0556-171X., Translation ed.: Strength of Materials, Springer New York, Volume 38, Number 4 / July, 2006, pp. 374-385, ISSN 0039-2316.

 

Morávka Š.: Numerical Simulation of the Impact-Echo Diagnostic Method on Thick Walled Concrete Structures with Oblique Inclined Surface Cracks., Non-Destructive Testing of Thick-Walled Concrete Structures, Cooperatin meeting, NRI Řež, September 2006.

 

Pečínka L., Morávka Š.: Pečínka přednesl příspěvek s přehledem programu NDT zkoušek tlustostěnných beton. konstrukcí, ale dodal ho pozdě, není ve sborníku. NDE Conference on Civil Engineering, St. Louis, 14-16 August 2006.

 

Morávka Š.: On the Developing of Experimental Broad-Band Piezoelectric Transducer of the Strain Waves., Non-Destructive Testing of Thick-Walled Concrete Structures, Cooperatin meeting, NRI Řež, September 2006.

 

Študent J., Voldřich J.: PKO -program pro hodnocení pádů kontejnerů. Výzkumná zpráva NTC-SW-09-06, prosinec 2006, Plzeň.

 

Morávka Š.: Numerická simulace diagnostiky ukloněných povrchových trhlin tlustostěnných betonových konstrukcí JE metodou "Impact-Echo". Computational Mechanics 2005, 21-th conference with international participation, Nečtiny, Czech Republic, November 7-9, ISBN 80-7043-400-7.

 

Voldřich J., Tikal B., Jankovec J., Kepka M, Švéd S., Malkovský Z.: Numerické simulace srážky lokomotivy 85EM s referenční překážkou. Computational Mechanics 2005 - 21th conference with international participation, Nečtiny, ČR, listopad 2005

 

Morávka Š., Pečínka L.: In-service inspections of thick walled concrete structures. kolokvium Experiment in Solid Mechanics Yesterday, Today and Tomorrow (After 10 years), October 31, 2005, ČVUT Praha .

 

Pečínka L., Morávka Š., Voldřich J.: Lessons Learned From Mathematical Modeling of Detection of Deep Surface Cracks and Internal Voids of Thick Walled Concrete Structures Using Impact-Echo Method. Safety Assurance of Nuclear Power Plants with WWER, The 4th International Conference, Podolsk, Moscow Region, Russia 23-25 May, 2005, ISBN 5-94883-035-7.

 

Pečínka L., Morávka Š., Voldřich J.: In-Service Inspection of Thick Walled Concrete Structures. 31-st MPA-seminar and symposium ”Materials & Components Behaviour in Energy & Plant Technology”, Materialprüfunganstalt Universität Sttudgart, Germany, October13 and 14, 2005, ISSN 1861-5414.

 

Morávka Š.: Přednáška ve Fraunhofer Institut Zerstörungsfreie Prüfverfahren v Saarbrückenu o metodě Impact-Echo. Na pozvání dr. Gerda Dobmanna, IZFP, 29.11.2005.

 

Pečínka L., Morávka Š, Voldřich J.: Numerical Simulation of the NPP’s Steel-Concrete Structures Diagnostic by the Impact-Echo Method., 18-th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 18) Beijing, China, August 7-12, 2005, ISBN 7-5022-3421-7.

 

Voldřich J., Študent J., Adlerová J.: Computer aided modeling of temperature and stress fields in control assembly nozzles attachment to reactor WWER440 pressure vessel head, New Technologies - Research Centre in the Westbohemian, 2004, University of West Bohemia, Plzeň

 

Morávka Š., Voldřich J.:Numerical Simulation Of The Nuclear Power Plants Steel-Concrete Structures Diagnostic By The "Impact-Echo” Method. New Technologies - Research Centre In The Westbohemian, 2004, University of West Bohemia, Plzeň.

 

Voldřich J.: Modelování nerovnoměrností ohřevu brzdového disku během brzdění, Computational Mechanics 2004 - 20th conference with international participation, Nečtiny, ČR, listopad 2004

 

Morávka Š., Voldřich J.: Numerické modelování diagnostiky různě hlubokých trhlin a plochých dutin betonových konstrukcí J.E. metodou "Impact-Echo". Computational Mechanics 2004, 20-th conference with international participation, Nečtiny, Czech Republic, November 8-10, ISBN 80-7043-314-0.

 

Buchar J.,Voldřich J., Rolc S.: Evaluation of the explosive technology of tube fixing, In Proceedings of the grant workshop: Fracture Damage of Structural Parts, September 2004, Ostrava, pp. 69–75. Published by VSB -TU Ostrava. ISBN 80 -248 -0615 -0

 

Voldřich J.: Teplotní skvrny v brzdách (příklad nestability v inženýrské praxi). Modelování a měření v termomechanice kontinua, 26.-29.5. 2004, Rybník. VTS Škoda Výzkum, Plzeň, 2004, ISBN 80-02-01654-8.

 

Voldřich J., Morávka Š.: Effect of Surface Layers on the Propensity of Disk Brakes to Frictionally Excited Thermoelastic Instability During Extreme Braking. National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2004, Svratka, Czech Republic, May 2004, ISBN 80-85918-88-9.

 

Morávka Š., Voldřich J.: Application the "Impact-Echo” Method to the Concrete Structure Diagnostic in NPP Dukovany. National Conference With International Participation Engineerong Mechanics 2004, Svratka, Czech Republic, May 2004, ISBN 80-85918-88-9.

 

Pečínka L., Morávka Š., Voldřich J.: Mathematical Model of the Propagation of P, S and R-Waves in a Concrete Thick Walls with Rebars and Cracks. CSNI/RILEM Workshop on Use and Performance of Concrete in NPP Fuel Cycle Facilities, Madrid, Spain, March 15-16, 2004.

 

Buchar J., Voldřich J., Rolc S.: Shock induced damage in austenitic stainless steel. 1st International Symposium on Explosion, Shock Wave and Hypervelocity Phenomena (ESHP Symposium), March 15-17, 2004, Kumamoto, Japan, Trans. Tech. Publications, Switzerland-Germany-UK-USA, 2004, pp. 67-72. ISBN 0-87849-950-4. Materials Science Forum Vols 465-466 (2004), pp. 67-73.

 

Buchar J., Voldřich J.: Terminální balistika. Academia, Praha 2003. ISBN 80-200-1222-2

 

Morávka Š., Voldřich J.: Příspěvek numerické simulace k detekci armování a trhlin v železobetonu. 19. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2003, Nečtiny, říjen 2003, ISBN 80-7082-999-0.

 

Voldřich J., Morávka Š.: Modelling of frictionally excited thermoelastic instability in automoive disk brakes with vents. New Technologies - Research Centre In The Westbohemian, 2003, p. 17-27, University of West Bohemia, Plzen, ISBN: 80-7082-991-5.

 

Voldřich J.: Impact of rotating long stiff missile and its transit through target. New Technologies - Research Centre In The Westbohemian, 2003, p. 9-15, University of West Bohemia, Plzeň.

 

Voldřich J., Morávka Š.: Modelling of Frictionally Excited Thermoelastic Instability in Automotive Ventilated Disk Brakes. 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering DYN - WIND 2003, Tále, Slovak Republic, May 2003, ISBN 80-8070-066-4.

 

Voldřich J., Morávka Š.: Analysis of Frictionally Excited Thermoelastic Instability and Hot-spots in Automotive Disk Brakes. National Conference with International Participation Engineerong Mechanics 2003, Svratka, Czech Republic, May 2003, ISBN 80-86246-18-3.

 

Morávka Š.: Aplikace metody "Impact-Echo" na diagnostiku stavu betonových konstrukcí. Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2003, Ústí nad Labem, listopad 2003, ISBN 80-7044-492-4.

 

Voldřich J., Morávka Š.: Modelování třením vyvolané termoelastické nestability v automobilových větraných diskových brzdách. Proceedings of the 2nd International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, Žilina, 2003, p. 337-340.

 

Voldřich J.: Neumann problem for elliptic equation in Sobolev power weighted spaces. Mathematics and Computers in Simulation, vol. 61 (2003) 199-207.

 

Voldřich J.: Averaging over N-dimensional balls and Cauchy problem for equations of mathematical physics. J. Math. Anal. Appl. 272 (2002) 582-595.

 

Buchar J., Voldřich J.: Modeling of fast dynamic phenomena with dominant non-linear material response. New Technologies - Research Centre In The Westbohemian, 2002, p.15-20, University of West Bohemia, Plzeň.

 

Buchar J., Voldřich J., Rolc S.: Response of concrete to the impact of fragments simulating projectiles. 20TH International Symposium on Ballistics, Lancaster, Pennsylvania, USA, September 2002, p.1079-1086, DEStech Publications, Inc., USA.

 

Buchar J., Voldřich J., Rolc S.: Ballistics performance of the dual hardness armour. 20TH International Symposium on Ballistics, Lancaster, Pennsylvania, USA, September 2002, p.1071-1078, DEStech Publications, Inc., USA.

 

Buchar J., Voldřich J.: Identification of elastic properties of materials of larger bodies.. 40th Interational Conference Experimental Stress Analysis, Praha, June 2002, p.21-26, Czech Technical University in Prague Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, Division of Strength of Materials, Czech Republic.

 

Voldřich J., Tikal B., Študent J.: Some computational simulations of impacts and penetrations in nuclear engineering. New Technologies - Research Centre In The Westbohemian, 2002, p.9-14, University of West Bohemia, Plzeň.

 

Voldřich J.: Průměrování přes koule a vybrané souvislosti. Modelování a měření v mechanice kontinua. Konstitutivní vztahy, Nečtiny, červen 2002, str.117-124, VTS ŠKODA VÝZKUM, Plzeň.

 

Morávka Š.: Modelování nestacionární odezvy tlustostěnné nádoby. Národní konference s mezinárodní účastí Inženýrská mechanika 2002, Svratka, květen 2002, ISBN 80-214-2109-6.

 

Morávka Š.: Measurement and numerical simulation of the transient response of the thick-walled vessel. 40. International conference experimental stress analysis., Praha, Czech Republic, June 2002, ISBN 80-01-02547-0.

 

Morávka Š.: Analýza širokopásmového snímače elastických vln. Modelování a měření v mechanice kontinua. Konstitutivní vztahy, Škoda výzkum, s.r.o., Nečtiny, 19.-22. červen 2002, str. 225-236, ISBN 80-02-01499-5.

 

Voldřich J.: Termoelastická nestabilita ve větraném automobilovém kotouči vyvolaná třením. 18. konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2002, Nečtiny, říjen 2002, str.497-502, Západočeská univerzita v Plzni.

 

Morávka Š.: Numerické a experimentální modelování nestacionární odezvy tlustostěnné nádoby. 18.konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2002, Nečtiny, říjen 2002, ISBN 80-7082-903-6.

 

Buchar J., Voldřich J., Rolc S.: Penetration process in the armour of dual hardness. Singapore University Press, Singapore 2001, ISBN 9810438311

 

Buchar J., Voldřich J., Rolc S.: Explosive loading of dual hardenss steel plates. Proceedings of the 14th International Symposium on Impact Engineering, 16 - 18 July, 2001 Kumamoto, Japan, Eds.Akira Chiba, Shinji Tanimura and Kazuyuki Hokamoto, Elsevier, Amsterdam - London - New York - Oxford - Paris - Shannon.

 

Buchar J., Rolc S., Voldrich J., Lazar M., Starek M. The development of the glass laminates resistant to the small arms fire. 19th International Symposium of Ballistics, Interlaken, Switzerland, May 2001.

 

Buchar J., Voldřich J.: Numerical simulation of the wood response to the high velocity loading. 3rd European LS-DYNA Conference, Paris 2001

 

Voldřich J., Morávka Š. Zemčík R.: The existence of hot spots in automotive vented disc brakes caused by the frictionally excited thermoelastic instability. Research report for ŠKODA AUTO, New Technology Center of West Bohemian Region, Plzeň, 2002.

 

Voldřich J.: Influence of dynamic material hardening on propagation of stress impulse through plastic region. 17 th Conference with International Participation, Nečtiny 2001

 

Morávka Š.: Šíření elastických vln v rotačně symetrických tělesech s tvarovými přechody - 3D MKP model a experiment. Zpětné ovlivnění měření přítomností snímače. 17.konference s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 2001, Nečtiny, říjen 2001, ISBN 80-7082-780-7.

 

Zeman V., Dupal J., Hlaváč Z., Kovář L., Voldřich J.: Vibration analysis of the car gear-box. Engineering Mechanics 2001, National Conference with International Participation. Svratka, ČR 2001

 

Voldřich J., Kovář L.: Evaluation of vibrations and sound power radiated by a gear box. 17 th Conference with International Participation, Nečtiny 2001

 

Morávka Š.: The Comparison of Numerical Model of Wave Propagation in Bodies with Results Obtained by Using The Piezoelectric Transducer. The Implication of The Transducer Presence to The Results of Measuring. Experimental Stress Analysis 2001,39-th International Conference, Tábor, Czech Republic, June 2001, ISBN 80-86246-09-4.

 

Buchar J., Voldřich J. : Elastic response of shell to impact loading.The 2nd IMACS Conference on Mathematical and Computational methods in Mechanics, Physics, Biomechanics and Geodynamics. MODELLING 2001, Pilsen, June 25 -29, 2001 -Sborník abstraktů

 

Očenášek J., Študent J., Voldřich J.: Computer simulations of waves in rod after its impact against a rigid barrier. 17 th Conference with International Participation, Nečtiny 2001

 

Morávka Š.: Numerické a experimentální modelování šíření elastických vln v osazených hřídelích. Ovlivnění měření přítomností snímače. Národní konference s mezinárodní účastí, Svratka, Česká republika, květen 2001, ISBN 80-85918-64-1.

 

Morávka Š.: Šíření elastických vln v prizmatických tělesech se strmými změnami tvaru. 16.konference s mezinárodní účastí, Computational Mechanics 2000, Nečtiny, Czech Republic, October 2000.

 

Morávka Š.: The Analysis of the Broadband Transducer of Strain Waves, 38th International Conference EAN 2000, Třešť, Czech Republic, June 2000.

 

Voldřich J., Gregor J., Študent J.: Stress and life-time analysis of reactor VVER1000 JETE pressure vessel upper block units. Computational Mechanics 2000, 16th Conference with International Participation

 

Morávka Š.: The Elastic Wave Propagation over the Shape Transitions of Bodies, International Conference Engineering Mechanics 2000, Svratka, Czech Republic, May 2000.

 

Voldřich J.: Fraktály -nový pohled na geometrii přírody. Modelování a měření turbulence, Nečtiny 2000, VTS ŠKODA VÝZKUM, Plzeň, ISBN 80-238-5533-6.

 

Morávka Š.: Side effect of simultaneous spatial and temporal discretization of continuum under transient load. In: Proceedings of University of West Bohemia 1999, Plzeň, April 2000.

 

Terminalni_balistika

Patička