Přejít k obsahu

Výzkum pokročilých materiálů (RAM)

Výzkum doc. Dr. Jana Minára

Projekt: Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF)

 •  Výzkumný tým

 • Oblasti vědeckého zájmu:

  • Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů

  • Vývoj metod pro výpočty pásové struktury

  • Elektronová struktura materiálů s korelovanými elektrony

  • Elektronové korelace a magnetismus

  • Izolované a deponované magnetické clustery

  • Elektronová spektroskopie s hlavním důrazem na magnetický dichroismus a fotoemisi

 

Patička