Přejít k obsahu

Polymerní technologie  (CT2)

Oddělení realizuje výzkumný program „Pokročilé technologie na bázi polymerních materiálů" projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) spolufinancovaného ze strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra.

Výzkumný tým 

Zaměření programu:

 • Syntéza nových telechelických prepolymerů s hydrofilními bloky na bázi polyoxyethylenu a nových síťovadel amfifilních kopolymerů polyoxypropylenu a polyoxyetylenu. Příprava sérií polymerních sítí s hydrofilicitou řízenou obsahem polyoxyetylenu a stupněm sesíťování s perspektivním využití v biomedicíně.
 • Experimentální a teoretický výzkum  fyzikálních vlastností existujících polymerních elektrolytických membrán (typu Nafion), materiálů elektrod a konstrukce palivových článků.
 • Optimalizace provozních charakteristik (provozní čas a spolehlivost) nízkoteplotních vodíkových palivových článků především na jejich životnost a spolehlivost
 • Vývoj fyzikálně-chemických modelů všech procesů jak v membránách, tak i na elektrodách a jejich doprovodné numerické simulace.
 • Výsledky výzkumného programu využijí výrobci a provozovatelé vodíkových palivových článků jak pro stacionární tak i mobilní energetické zdroje.

Vybavení laboratoře pro měření:

 • sorbce materiálů membrán a elektrod - automated multi-vapor gravimetric sorption analyzer. (Dynamic Vapour Sorption – DVS),
 • inverzní plynová chromatografie- inverse gas chromatography (Surface Energy Analyzer - SEA)
 • elektrických veličin palivových článků a baterií- wide bandwidt potentiostat/galvanostat  (Electrochemical Impedance Spectroscopy – EIS).
 • maloúhlový rozptyl X-paprsků s možností měření amorfní a krystalové struktůry v oblasti 1až 100 nm.- SAXS/WAXS (Small-Angle X-ray Scattering/Wide-Angle X-ray Scattering )delivering the structural information for both amorphous and crystalline structures in the range of about 1 to 100 nm.
 • qcf-Quick Connect Fixture- testovací zařízení pro charakteristiky palivových článků- test cell system for characterization of fuel cells
 • dvě testovaci stanice pro PEM palivové článk -two PEM Fuel Cell Test Station – Single Cell (0-100 W)  and Fuel Cell Stack (40-2000 W)


Patička