Přejít k obsahu

Banner_CENTEM5_Bez textu

Materiály a technologie  (CT4) 

Oddělení realizuje výzkumný program „Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku" projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) spolufinancovaného ze strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra.

Výzkumné aktivity jsou soustředěny zejména na výzkum a vývoj tenkovrstvých materiálů pro fotovoltaické články, materiálů pro fotoniku a mikrosystémovou techniku. Oddělení je vybaveno depozičními aparaturami pro přípravu zkoumaných materiálů ve formě tenkých vrstev. Zejména se jedná transparentní vodivé oxidy, piezoelektrické materiály a tenké vrstvy křemíku různých modifikacích. Pro analýzu materiálů oddělení disponuje špičkovými elektronovými mikroskopy, přístroji pro rentgenovou difrakci, Ramanovým spektrometrem, elisometrem a dalšími přístroji.

V rámci našeho výzkumu spolupracujeme s evropskými vysokými školami a zároveň uplatňujeme znalosti a více než 10ti leté zkušenosti v praxi při spolupráci s komerční sférou.

 

Patička