Přejít k obsahu

Systémy pro měření termomechanických procesů

 • termovizní systém FLIR ThermaCAM SC2000 s příslušenstvím
 • zdroje referenčního záření (černá tělesa), optický přerušovač ThorLABS
 • pět dvoupásmových IR detektorů IS/MCT12-010-E-LN6/FO EOS + optická vlákna pro IR
 • videokamerový systém, videorekordér, DVDrekordér, TV a další příslušenství
 • měřicí ústředna 34970A Agilent s příslušenstvím měřicích karet
 • měřicí systém DEWETRON s příslušenstvím zesilovačů a snímačů pro měření různých fyzikáních veličin
 • termočlánkové měřicí systémy ADAM fy. ADVANTECH
 • vybavení pro výrobu, povrchovou montáž a kalibraci různých typů termočlánků
 • osciloskopy, multimetry, atd.
 • analyzátor tepelně-fyzikálních vlastností materiálů HotDisk
 • odvrtávací zařízení pro měření zbytkových napětí SINT MTS3000 HBM
 • dynamický mechanický analyzátor TA Instruments Q800 pro dynamickou mechanickou spektrometrii materiálů
 • termomechanický analyzátor TA Instruments Q400 s kompletním vyhodnocovacím software
 • termogravimetrický analyzátor TA Instruments Q500 s 16 ti pozicovým autosamplerem
 • diferenční skenovací kalorimetr TA Instruments Q200 s 50 ti pozicovým autosamplerem

Patička