Přejít k obsahu

Výzkumné cíle

 • Soustředit výzkumné kapacity ve vědeckých disciplinách a zajistit jejich orientaci na nové progresivní technologie.

 • Plnit program výzkumných prací a propojováním jednotlivých odborů.

 • Zajistit řešení složitých komplexních problémů.

 • Navazovat a propojovat program prací Centra s dalšími centry a výzkumnými programy.

 • Rozvíjet domácí i mezinárodní spolupráci a vytvářet podmínky pro napojení na mezinárodní výzkumné programy.

 • Soustavně zvyšovat odbornost pracovníků Centra a zajišťovat postupné vybavení jednotlivých pracovišť.

Výchovné cíle

 • Využívat a rozvíjet vědecké zkušenosti předních pracovníků Centra a předávat je mladým talentovaným spolupracovníkům při řešení projektů.

 • Provádět individuální výběr mladých talentovaných pracovníků z řad studentů a absolventů a zapojovat je do řešení výzkumných úkolů formou doktorského studia.

 • Zajišťovat ve spolupráci s fakultami a katedrami odbornou náplň a vysokou úroveň doktorského studia.

Inovační cíle

 • Být zdrojem poznatků a inovačních podnětů potřebných k vývoji nových netradičních technologií pro velké, střední i malé podniky.

 • Přispět k rozvoji regionálních potřeb.

 • Být součástí zázemí pro výzkumnou a vývojovou podporu zahraničních investic v regionu.

 • Podílet se na zajištění přenosu nových výzkumných poznatků do výrobních společností.

Patička