Přejít k obsahu

 

Projekty řešené v oblasti biomechaniky a bioinženýrství

 

  • Projekt MŠMT MSM4977751303 "Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů", řešitel prof. Zeman

 

  • Projekt TAČR programu ALFA, evidenční číslo TA01031628 "Škálovatelné modely člověka pro zvýšení bezpečnosti v dopravě", další účastník projektu, řešitel Ing. Hynčík, Ph.D.

 

  • Projekt 7. Rámcového programu EK, evidenční čísla FP7-218643; 7E09095 (dofinancování MŠMT) "Development of a Finite Element Model of theHumanThorax and UpperExtremities - THOMO", partner projektu, řešitel Ing. Hynčík, Ph.D.

 

  • Projekt GAČR GA106/09/0740 "Mikrostrukturálně orientované hierarchické modelování prokrvení mozku pro vyhodnocení CT perfúzního vyšetření", řešitel prof. Rohan

 

  • Projekt GAČR GA106/09/0734 "Vliv mikroskopického uspořádání tkání a funkce buněčného cytoskeletu na mechanické vlastnosti živých tkání", řešitel doc. Holeček

 

  • Projekt OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0049 "Experimentální chirurgie -nové technologie v medicíně", spoluřešitel prof. Rosenberg (příjemce LF UK v Plzni)

 

  • Projekt IGA MZ (Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR) NS 9726 "Metoda optimálního nastavení rotace femorální komponenty totální endoprotézy kolenního kloubu bez náhrady čéšky a její vliv na redukci patelárních komplikací", spoluřešitel prof. Křen (příjemce LF UK v Plzni, řešitel prof. Koudela)

 

 

  • Projekt GRANT IGA MZ ČR 13326 2012-2015 "Zvyšování resekability maligních ložiskových procesů pomocí metod zpřesňujících měření perfúzních parametrů zbytkového jaterního parenchymu - počítačem asistované diagnostiky a softwarového modelování", spoluřešitel prof. Rohan (příjemce LF UK v Plzni, řešitel MUDr. Liška)

Patička