Přejít k obsahu

 

Přístrojové vybavení využitelné v biomechanice

 

 • Termovizní kamerový systém

Zodpovědný pracovník: doc. Honner

 

 • DMA

Zodpovědný pracovník: Ing. Foller

 

 • Elektrochemický impedanční spektometr

Zodpovědný pracovník: Ing. Křenek, Ph.D., Ing. Kullová

 

 • ARES GZ reometr

Zodpovědný pracovník: Ing. Foller

 

 • DEA Dielektrická reoanalýza

Zodpovědný pracovník: Ing. Foller

 

 • Nanoindentometr

Zodpovědný pracovník: doc. Bláhová

 

 • SEM Skenovací mikroskop

Zodpovědný pracovník: Ing. Savková

 

 • "Field emission" transmisní elektronový mikroskop

Jedná se o unikátní zařízení na sledování mikrostruktury materiálů až do atomové úrovně. Zařízení bude využíváno nejen k řešení problematiky v CENTEM, ale i k analýzám pro pracoviště akademie věd a jiná špičková pracoviště v ČR zabývající se podobnou problematikou. Podle našich informací doposud takové v ČR není k dispozici. Nepředpokládá se, že by přístroj mohl morálně zastarat, výměna katod bude prováděna v rámci běžné údržby. V roce 2015 a 2019 bude proveden upgrade hardware a software v hodnotě 50 000 Kč.

Zodpovědný pracovník: Ing. Savková

 

 • "Field emission" řádkovací elektronový mikroskop s detektorem EBSD

Přístroj umožňuje pozorování vzorků s ultravysokým rozlišením a s detektorem EBSD studovat rozhraní zrn polykrystalických látek. Přístroj měří materiálové parametry s dostatečnou přesností pro potřeby plánovaného výzkumu. V roce 2015 je třeba provést obnovu hardware a software ve výši 250 000 Kč.

Zodpovědný pracovník: Ing. Medlín

 

 • Rentgenový mikrotomograf

Rentgenový mikrotomograf s vysokým rozlišením pro studium vzorků o velikosti 1 mm až 3 cm. Umožňuje rekonstrukci struktury materiálů ve 3D s rozlišením lepším než 1 mikron. Pro plánovaný výzkum je přesnost a kvalita obdržených výsledků dostatečná, morální životnost je 10 let, obnova se předpokládá v roce 2019. V roce 2015 bude obnoven řídící počítač a software částkou 150 000 Kč.

Zodpovědný pracovník: Ing. Gregor

 

 • Molecular metrology SAXS

Přístroj pro současné měření malo- a širokoúhlového rozptylu X-paprsků na pevných a kapalných vzorcích. Přístroj bude obnoven v roce 2019. HW a SW bude obnoven v roce 2015 ve výši 45 000 Kč.

Zodpovědný pracovník: doc. Krakovský

 

 • Sestava pro mechanické testování materiálů

Součástí sestavy bude mechanický analyzátor do 10 kN pro zatěžování vzorků materiálů v tahu, tlaku a ohybu, systém pro bezkontaktní měření pole deformací, 400 W CW laser s optikou pro ohřev testovaných vzorků, průmyslová termovizní kamera pro měření teplotního pole zatěžovaných vzorků, řídicí počítač, měřicí ústředna a senzory pro kontaktní měření teploty a deformací, konstrukční prvky pro variabilní sestavení komponent do jedné aparatury. Sestava bude rozšiřována o další komponenty, v roce 2016 bude sestava inovována částkou 600 000 Kč.

Zodpovědný pracovník: Ing. Houdková, Ph.D.

 

 • Trhací stroj ZWICK/ROELL Z050

Stroj umožňuje testovat normalizované i nenormalizované vzorky různých materiálů a získávat jejich vlastnosti. Základní silový měřící rozsah je od 0 do 50 kN maximálně s možností jeho ponížení pomocí zvolené měřící buňky. Na stroji lze provádět tahové, tlakové, ohybové a v omezené míře cyklické a smykové zkoušky. Experimenty na biologických tkáních jsou převážně realizovány s pneumatickými čelistmi a měřící buňkou o rozsahu 0 ÷ 200 N. Realizované experimenty: měření na mitrálních chlopních vyoperovaných z ovčích srdcí, měření svalových tkání slimáků, měření na střevech laboratorních žab. Všechny tyto vzorky byly testovány cyklicky s relaxačními fázemi (bylo definováno prodloužení a časová výdrž).

Zodpovědný pracovník: Ing. Kottner, Ph.D.

 

 • Vývoj mobilního měřícího systému EMG

Zodpovědný pracovník: Ing. Hynčík, Ph.D.

 

Patička