Přejít k obsahu

Biomechanika a bioinženýrství na NTC a FAV

Biomechanika se rozvíjí na katedře mechaniky FAV ZČU již od roku 1995. Tehdy se v rámci projektu GA ČR a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Olomouci její pracovníci věnovali modelování proudění v uretře a vývoji příslušných vyšetřovacích metod. Od té doby se významně rozšířil rozsah řešených témat a na půdě ZČU se začala rozvíjet mezikatedrální spolupráce. Do této oblasti se rovněž zapojilo výzkumné centrum Nové technologie. V součastnosti řešená hlavní témata tento vývoj dokumentují. Cenná je rozvíjející se spolupráce s lékařskými institucemi v Plzni i v Praze. Uvést je možno v nedávné době úspěšně realizovanou spolupráci s transplantačním centrem nemocnice v Motole, kdy byla určována degradace mechanických vlastností aortálních chlopní po kryoprezervaci.

V rámci biomechaniky a bioinženýrství je rovněž řešena řada projektů jak tuzemských, tak i zahraničních. Jsou uvedeny v přehledné tabulce, jež ukazuje provázání řešených témat na vědní obory rozvíjené na NTC a jednotlivých katedrách ZČU. Tyto projekty umožňují posílit řešitelské týmy jak personálně, tak i přístrojově. Nyní je možno využívat některé unikátní přístroje zakoupené nejen z těchto projektů, ale i z projektu OP VaVpI CENTEM.

Publikační výstupy je možno nalézt na stránkách jednotlivých pracovníků.

Důležitá je provázanost výzkumné práce v dané oblasti na výuku a výchovu nových mladých výzkumných pracovníků. Většina řešitelů uvedených témat je zapojena do výuky speciálních předmětů. Tato oblast je v současné době podpořena projektem OP VpK Experimentální chirurgie - nové technologie v medicíně řešeného ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN v Plzni.

 

Patička