Přejít k obsahu

HR Award – HRS4R

Tým NTC je tím nejcennějším, co NTC má, proto usilujeme o neustálý rozvoj v oblasti lidských zdrojů. V souvislosti s naší snahou více se zapojit do evropského výzkumného prostoru jsme se přihlásili k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. V prosinci 2018 jsme získali certifikacie tzv. HR AWARD, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Tyto principy se obecně vztahují na všechny zaměstnance NTC.

Aktivity související se získáním a udržením tohoto ocenění jsou podporovány v rámci celouniverzitního projektu HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 16_028 / 0006188.

Mezi další přínosy pro NTC získáním certifikace HR AWARD, kromě zavedení HR procesů, patří i bonifikace při získávání projektů a zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech.

Dokumenty:

Vyjádření Evropské komise a závazek k implementaci procesu HRS4R - EN

Závazek implementace požadavků Charty a Kodexu – EN

Akční Plán - EN

GAP analýza - EN

Proces popis - EN

OTM-R Checklist - EN

Evropská charta pro výzkumné pracovníky_Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků - CZ

Patička