Přejít k obsahu

Laser cladding of outer corrosion-resistant layer on storage containers for underground spent nuclear fuel repositories

Project code: TJ01000316
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
Doba trvání: 01.01.2018 - 31.12.2019
Hlavní řešitel:

Keywords

korozní odolnost; obalový soubor; vyhořelé jaderné palivo; kompozitní materiál; polymer; čedič; měď; adheze; koheze; elektroimpedanční spektroskopie

Zpět na seznam projektů

Patička