Přejít k obsahu

Obor "Inženýrství speciálních technologií a materiálů" doktorského studijního programu P 2301 Fakulty strojní ZČU

        Téma

školitel, 

konzultant - specialista

1.

Studium mechaniky nanokontaktu pomocí numerických simulací na atomární úrovni

Vedoucí práce:

doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. 

Specialista:

Ing. Jan Očenášek, Ph.D.

2.

Thin layers for sensor technology

Školitel:

doc.RNDr. Pavol Šutta, Ph.D.

Specialista:

Ing. David Tolar

3.

Měření spektrální emisivity a odrazivosti povrchů materiálů

 

Školitel:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

4.

Laserové mikroobrábění a povrchové strukturování

 

Školitel:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

5.

IR nedestruktivní testování materiál

 

Školitel:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

6.

Remote laserové svařování kovů

 

Školitel:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.

7.

Numerická simulace  remodelačních procesů na přechodu  kost- Implantát

 

Školitel:

prof. Ing František Maršík, DrSc.

Specialista:

Ing. Václav Klika

8.

Metodika hodnocení účinnosti a životnosti vodíkových palivových článků s polymerními membránami.

 

Školitel:

prof. Ing. František Maršík, DrSc.

Specialista:

Ing. Tomáš Němec, Ph.D.

9.

Matematické modelování biologických materiálů s respektováním buněčných procesů

 

Školitel:

prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc.

Specialista:

doc. MUDr Milan Štengl, Ph.D.

 

.

 

Patička