Přejít k obsahu

Modelování a měření interakcí v technických systémech (MIS)

Výzkumný tým

Kompetence centra na kterých se odbor podílí:

  • Počítačové modelování a měření speciálních problémů proudění tekutin v technických systémech a jejich interakce s fyzikálními poli a poddajnými tělesy
  • Počítačové modelování a měření speciálních problémů pro potřeby technické akustiky včetně simulací akustických vln v heterogenních prostředích

Zaměření odboru:

Odbor je zaměřen na teoretické modelování a částečně experimentální měření stacionárních i přechodných jevů v technických systémech za použití moderních výpočetních metod a postupů. Kromě řešení problémů v rámci jedné oblasti, tj. například samotné řešení proudění tekutin, jsou řešeny zejména komplexní úlohy zahrnující problematiku více fyzikálních oblastí. Jedná se například o modelování interakcí proudícího média s elektrickými a tepelnými poli v podmínkách stacionárních i rychlých dynamických dějů (např. korónový výboj, elektrický odlučovač, elektrický oblouk, plasma) nebo modelování interakcí jedno- či vícefázového proudění s poddajnými tělesy nebo polmi dalších fyzikálních veličin (katalytické procesy, akustická odezva proudícího média, diskrétní fáze za různých podmínek). Při řešení těchto úloh jsou využívány jednak komerční výpočetní systémy rozšířené o vlastní modely a funkce, tak i vlastní programové prostředky.

V rámci speciálních měřicích zařízení odbor disponuje rychlým osciloskopem LeCroy WavePro 950 a digitálním detektorem částečných výbojů Power Diagnostix PD+.

Příklad řešených problémů:

odlucovani1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulace odlučování pevné fáze z proudícího plynu v elektrickém odlučovači

 

plasmatron1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulace dvoufázového proudění v pracovní komoře plasmatronu s vodní stabilizací plasmového sloupce (ve spolupráci s ÚFP AV ČR)

 

vypinac1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulace vypínacího procesu vypínače vvn

 

ventil1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simulace proudění v regulačním ventilu parní turbíny za různých provozních i neprovozních režimů

 

sono1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simulace proudění v průtočné části průtokoměru

 

chlazeni1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzkum a simulace chladičů pro různé média

 

trafo1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulace chlazení transformátoru v betonové buňce

 

elmagbrzda1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj magnetické kolejnicové brzdy

Patička