Přejít k obsahu

Banner_CENTEM5_Bez textu

Materiály a technologie  (CT4) 

Oddělení realizuje výzkumný program „Materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku" projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) spolufinancovaného ze strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra.

Výzkum materiálů pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku

 • Informace pro potenciálního spoluřešitele projektu:

Výzkumné aktivity jsou soustředěny zejména na výzkum a vývoj materiálů pro (i) fotovoltaické články II. a III. generace, materiálů pro (ii) fotoniku a (iii) mikrosystémovou techniku. Materiály, kterými se již několik let zabýváme jsou: Tenké vrstvy transparentních vodivých oxidů (oxid zinečnatý dopovaný prvky Al, Sc, Ga na n-typ vodivosti a dusíkem na p-typ vodivosti) a tenké vrstvy křemíku různých strukturních modifikací (a-Si:H, mc-Si:H, pc-Si a do dielektrické matrice zabudované nanostruktury Si). Všechny výše zmíněné námi zkoumané a vyvíjené materiály jsou vhodné pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku a jsme schopni si je sami připravit v našich laboratořích ve formě tenkých vrstev a multivrstev nanesených na podložkách a také sami z větší části analyzovat jejich fyzikální vlastnosti (níže uvedené přístrojové vybavení). Kromě aparatur na chemickou depozici, na kterých lze deponovat pouze vrstvy ze silanu (SiH4), tj. materiály na bázi křemíku, lze PVD technikou vytvářet různé materiály: kovy, polovodiče, izolanty, jednoduché materiály i sloučeniny. Diagnostické metody (elektronová mikroskopie, rtg difrakce, atomová a molekulová spektroskopie) se využívají v mnohem širším měřítku.

 

prof. Dr. Ali-H.Reshak Al-Jaary (homepage)

Výzkum doc. Dr. Jana Minára

 •  Výzkumný tým

 • Oblasti vědeckého zájmu:

  • Elektronová struktura pevných látek a nízkodimenzionálních systémů

  • Vývoj metod pro výpočty pásové struktury

  • Elektronová struktura materiálů s korelovanými elektrony

  • Elektronové korelace a magnetismus

  • Izolované a deponované magnetické clustery

  • Elektronová spektroskopie s hlavním důrazem na magnetický dichroismus a fotoemisi

 

 

Patička