Přejít k obsahu

Laserové technologie (CT3)

Oddělení realizuje výzkumný program „Laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů" projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) spolufinancovaného ze strukturálních fondů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci Prioritní osy 2 oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra. 

Výzkumný tým

Vývoj nových materiálů a měření jejich vlastností

 • Měření tepelných vlastností povlaků a tenkých vrstev -tepelná vodivost, tepelná difuzivita, měrná tepelná kapacita.
 • Měření spektrálních a teplotních závislostí optických vlastností povrchů materiálů -emisivita, odrazivost.
 • Měření zbytkových napětí odvrtávací metodou.

Laserové technologie

 • Průmyslové aplikace moderních laserových technologií zpracování materiálu -výzkum, expertní činnost.
 • Analýza fyzikálních procesů při působení intenzivních zdrojů tepla na materiály.
 • Měření termomechanických procesů v laserových technologiích -teplotní pole, přestupy tepla.
 • Vývoj a aplikace optických metod měření teplotních polí pro různé průmyslové technologie.
 • Měření optických a tepelných vlastností zpracovávaných materiálů a komponent laserových systémů.
 • Výzkum a vývoj technologií laserového značení různých materiálů.
 • Spolupráce s průmyslovými partnery v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu laserových technologií.

Počítačové modelování a měření speciálních problémů

 • tepelných procesů v klasických i nových technologiích tepelného zpracování

 

WWW stránky oddělení: ttp.zcu.cz

WWW stránky výzkumného centra laserových technologií: laser.zcu.cz

Patička