Přejít k obsahu

Vědecká rada

Jméno
Obor
Pracoviště
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček fyzika ZČU NTC
RNDr. Petr Martinec mechanika kontinua ZČU NTC
prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. mechanika kontinua  ZČU NTC
doc. RNDr. Josef Voldřich, CSc. aplikovaná matematika  ZČU NTC
Ing. Jan Sedláček, Ph.D. elektrotechnika ZČU NTC
Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. biomechanika ZČU NTC
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. termomechanika ZČU NTC
doc. Ing. Jiří Krechl, CSc. chemie CzechInvest
doc. RNDr. Pavol Šutta, Ph.D. rentgenová difrakce, polovodiče ZČU NTC
Mgr. Ing. Jan Romportl, Ph.D. kybernetika ZČU NTC
prof. Ing. Josef Basl, CSc. managment ZČU FST
prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. mechanika kompozitních materiálů ZČU FAV
prof. Ing. Václav Mentl, CSc. materiál - mechanické zkoušení ZČU FST
Dr. Miro Zeman elektrotechnika TU Delft, Department of Microelectronics/ECTM-DIMES
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, Ph.D. tenké vrstvy STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. M.B.A. konstrukce Škoda Auto a.s.
Dr. Ing. Petr Koška životní prostředí ČKD NOVÉ ENERGO a.s.
Ing. Pavel Duchek poradentství v oblasti ekonom. dotací Blue Projects Agency s.r.o.
Ing. Stanislav Fridrich    
Ing. Radim Bařinka fyzika  Solartec s.r.o.
Ing. Vladivoj Řezník jaderná energetika Slovenské elektrárně a.s.
Ing. Jan Zdebor, CSc. jaderná energetika ŠKODA JS a.s.
Ing. Luděk Kovář, Ph.D. aplikovaná matematika

MECAS ESI s.r.o.

Karel Kubr optika, elektronika Lintech spol. s r.o.
Dr. Ing. Pavel Polach mechanika soustav těles Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Patička