Přejít k obsahu

S hlubokým smutkem oznamujeme úmrtí našeho kolegy a kamaráda Pavla Holby

Ing. Pavel  Holba, CSc. byl český chemik, termodynamik, informatik a politik. Po absolvování VŠCHT v Praze v roce 1962 začal s vědeckou aspiranturou na Československé akademii věd, ale z politických důvodů ji mohl obhájit až v roce 1986. Jako chemický inženýr pracoval v 60. a 70. letech ve výzkumných ústavech Československé akademii věd v Praze a v Řeži, v 80. letech v Projektovém ústavu dopravních a inženýrských staveb a poté krátce na Útvaru hlavního architekta v Praze a ve Fyzikálním ústavu České akademie věd. Byl i náměstkem primátora hl. m. Prahy a v posledních letech byl ředitelem pražského ústavu informatiky.

V roce 1971, v době tzv. normalizace, se ocitl na „černé listině“ jako zakladatel, člen přípravného výboru Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v roce 1968. Do posledních let si ponechal roli předsedy KAN.

Na NTC byl Pavel mezinárodně uznávaným odborníkem v termodynamice materiálů a významným členem výzkumného týmu oddělení Inženýrství speciálních materiálů, kde rozvíjel nová výzkumná témata, která doposud nebyla na ZČU řešena. Rád bych vyzdvihl jeho kolegiální přístup a spolupráci s mladšími spolupracovníky. Přínos jeho odborných znalostí, ale i životních zkušeností nejen v oblasti vědy považuji za neocenitelný přínos pro budoucí generace.

Pavle, čest Tvojí památce!

 


07.06.16
Zpět na seznam aktualit

Patička