Přejít k obsahu

Využití virtuálního modelu člověka pro snížení rizika poranění motocyklistů

Duration: 17.05.2017 - 23.03.2019
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Elektronová struktura lanthanoidy dopovaných materiálů pro luminoforem transformované bílé elektroluminiscenční diody

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2019
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Pevnost materiálů a strojních součástí na bázi železa: Víceškálový přístup

Duration: 01.01.2017 - 31.12.2019
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny

Duration: 01.10.2016 - 30.09.2019
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Virtuální model člověka pro prevenci, léčbu a rehabilitaci onemocnění ramene

Duration: 01.10.2016 - 30.09.2019
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

TheCoS - Termoplastické kompozitní struktury

Duration: 01.09.2016 - 30.08.2019
Provider: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Project detail

Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami

Duration: 01.09.2016 - 31.08.2022
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Aglomerace částic polyolefinů na meso-měřítku

Duration: 01.01.2016 - 31.12.2018
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Nano-identifikace tvárně-křehkého chování v alfa-železe: více-škálové výpočty a experiment

Duration: 01.01.2016 - 31.12.2018
Provider: Grantová agentura České republiky ()
Project detail

Výzkum a vývoj krbových kamen a příslušenství

Duration: 01.01.2016 - 01.06.2020
Provider: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Project detail

Členství v Radě a Výborech FISITA

Duration: 01.01.2016 - 31.12.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Teoretická spektroskopie nových materiálů založena na kooperativním využiti více programů

Duration: 01.10.2015 - 31.12.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Podpora komerčních příležitostí ZČU

Duration: 01.09.2015 - 30.06.2019
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost

Duration: 01.07.2015 - 30.06.2020
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Scientific and technical innovations for safer Powered Two Wheelers (PTW)

Duration: 01.06.2015 - 31.05.2019
Provider: COST Association, Brusel ()
Project detail

CENTEM+

Duration: 01.01.2015 - 31.12.2019
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Porézní a makroporézní titanové povrchy s inkorporovanými submikronovými Si- ,SiOx- and TiOx částicemi pro zlepšení osseointegrace a adhese kostní tkáně k titanovým implantátům.

Duration: 01.07.2014 - 31.12.2017
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Vysoce účinný katalyzátor a proces pro degradaci rezistentních antibiotik (EKOkat)

Duration: 01.07.2014 - 31.12.2017
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla

Duration: 01.07.2014 - 30.09.2017
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Výzkum a vývoj technologií získávání rostlinných olejů a výlisků s důrazem na kvalitu výlisků jako krmiv a na vhodnost použitých konstrukčních materiálů

Duration: 01.07.2014 - 31.12.2017
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

ADVANTEX - Pokročilé funkční bloky a technologie pro smart textilie

Duration: 01.03.2014 - 31.12.2017
Provider: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Project detail

Centrum výzkumu a experimnetálního vývoje spolehlivé energetiky

Duration: 01.03.2012 - 31.12.2019
Provider: Technologická agentura České Republiky ()
Project detail

Patička